Tampereen konservatorio

Ota yhteyttä:

Tampereen konservatorio
Koulutusojelmavastaava Miika Riekkinen
Yleiskuvaus

Tampereen konservatorion tanssinopetus kattaa tanssileikkikoulun, tanssin laajan perusopetuksen ja tanssijan ammatillisen perustutkinnon.

Tanssin alkuopetus on tarkoitettu 4–8-vuotiaille lapsille. Alkuopetusta annetaan tanssileikkikoulussa eli tanskarissa alle kouluikäisille ja akordi-rymissä 7-8-vuotiaille.

Tanssin perusopintoihin voivat siirtyä kaikki ne akordi-ryhmien oppilaat, jotka perusopintojen aloitusvuonna täyttävät yhdeksän vuotta. Konservatorion ulkopuolelta hakeville uusille oppilaille järjestetään aina pääsykoe.
Perusopinnot antavat hyvän pohjan aktiiviseen tanssiharrastukseen sekä valmiudet jatkaa tanssin syventäviin opintoihin ja sitä kautta jopa alan ammattiopintoihin.

Tanssin syventävissä opinnoissa kehitetään oppilaan perusopinnoissa saavuttamia tanssiteknisiä taitoja sekä ilmaisuvalmiuksia siten, että hänellä on edellytykset jatkaa aina ammattiopintoihin asti. Osaamista syvennetään vähintään kahdella tanssin osa-alueella.

Tanssijan II asteen ammatillinen koulutus antaa monipuoliset valmiudet tanssialan erilaisiin työtehtäviin ja jatko-opintoihin hakeutumiselle. Tampereella perustutkinnon voi suorittaa suuntatumisvaihtoehtoina jazz- ja populaaritanssi tai kansantanssi.

Koulutus sisältää eri tanssilajeja, ilmaisutaitoa, improvisaatiota, kehonhuoltoa, teoria-aineita, musiikin ja laulun opetusta, produktioita,
työharjoittelua ja opinnäytetyön.

Erityisosaaminen

Tanssin ja musiikin toiminta samassa oppilaitoksessa tarjoaa hyvät mahdollisuudet alojen yhteistyöprojekteihin. Alkuopetuksessa vahvuutena ovat integroidut muskari-tanskariryhmät.

Toimintamuodot
Oppilaitos