Suomen Etnomusikologinen Seura ry

Ota yhteyttä:

Suomen Etnomusikologinen Seura ry
Yleiskuvaus

Vuonna 1974 toimintansa aloittaneen Suomen etnomusikologisen seuran (SES:n) toiminta-ajatuksena on levittää tietoa maailman musiikkikulttuureista ja niitä käsittelevistä tutkimuksista sekä yleisesti edistää etnomusikologista ajattelutapaa. Etnomusikologiana pidämme tieteenalaa, joka tutkii musiikkia kulttuurin näkökulmasta, ja Suomen etnomusikologisen seuran tehtävänä on siten edistää musiikin ymmärtämistä osana ympäröivää yhteiskuntaa. Se julkaisee alaa käsitteleviä kirjoituksia, järjestää tapahtumia sekä toimii aihepiiristä kiinnostuneiden valtakunnallisena etu- ja harrastusjärjestönä.

Suomen etnomusikologisen seuran jäsenistöön kuuluu ihmisiä eri musiikin- ja elämänaloilta, muun muassa tutkijoita, muusikoita, toimittajia, opiskelijoita, musiikinopettajia ja -harrastajia, sekä muita musiikkialan ammattilaisia.

Julkaisut, teokset ym.

Musiikin suunta -lehti

Etnomusikologian vuosikirja, 1986-

Suomen etnomusikologisen seuran julkaisusarja:
1. Frith, Simon: Rockin potku. Nuorisokulttuuri ja musiikkiteollisuus. (1988)
2. Jalkanen, Pekka: Alaska, Bombay ja Billy boy. Jazzkulttuurin murros Helsingissä 1920-luvulla. (1989)
3. Kurkela, Vesa: Musiikkifolklorismi & järjestökulttuuri. Kansanmusiikin ideologinen ja taiteellinen hyödyntäminen suomalaisissa musiikki- ja nuorisojärjestöissä. (1989)
4. Moisala, Pirkko: Cultural Cognition in Music. Continuity and Change in the Gurung Music of Nepal. (1991)
6. Leppänen, Taru: Viulisti, musiikki ja identiteetti. Sibelius-viulukilpailu suomalaisessa mediassa 1995. (2000)
7. Suutari, Pekka: Götajoen jenkka. Tanssimusiikki ruotsinsuomalaisen identiteetin rakentajana. (2000)
8. Åberg, Kai: Nää laulut kato kertoo meijän elämästä. Tutkimus romanien laulukulttuurista Itä-Suomessa 1990-luvulla. (2002)
9. Helmi Järviluoma & Gregg Wagstaff (eds): Soundscape Studies and Methods. (2002)
10. Brusila, Johannes: 'Local Music, Not From Here' - The Discourse of World Music examined through three Zimbabwean case studies: The Bhundu Boys, Virginia Mukwesha and Sunduza. (2003)
11. Nikkonen, Ahti: Ravintolamuusikon ammatin nousu ja tuho. (2004)
12. Mantere, Markus: Glenn Gloud: Viisi näkökulmaa pianistin muusikkouteen ja kulttuuriseen reseptioon. (2006)
13. Kärjä, Antti-Ville: "Varmuuden vuoksi omana sovituksena" Kansallisen identiteetin rakentuminen 1950- ja 1960-luvun taitteen suomalaisten elokuvien populaarimusiikillisissa esityksissä. (2005)
14. Niinimäki, Pirjo-Liisa: Saa veisata omalla pulskalla nuotillansa. Riimillisen laulun varhaisvaiheet suomalaisissa arkkiveisuissa 1643-1809. (2007)
15. John Richardson & Stan Hawkins (eds.): Essays on Sound and Vision. (2007)
16. Ahonen Laura: Mediated Music Makers - Constructing author images in popular music. (2007)

Toimintamuodot
Kustantaja
Yhdistys