Suomalaisen Kirjallisuuden Seura/Finska Litteratursällskapet

Ota yhteyttä:

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura/Finska Litteratursällskapet
Sirkka-Liisa Mettomäki
Yleiskuvaus

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) on kansallinen muistiorganisaatio, kansainvälinen tutkimuslaitos ja valtakunnallinen kulttuurijärjestö. SKS on perustettu 1831. Sanan kirjallisuus keksi Elias Lönnrot seuran nimeä varten.

SKS:ssa on kaksi arkistoa, Kansanrunousarkisto ja Kirjallisuusarkisto, sekä kirjasto ja kustannusosasto. Seurassa toimii myös FILI – Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskus.

Kansanrunousarkisto [http://www.finlit.fi/kra]
Kirjallisuusarkisto [http://www.finlit.fi/kia]
Kirjasto [http://www.finlit.fi/kirjasto]
SKS Kirjat [http://kirjat.finlit.fi/]
FILI – Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskus [http://www.finlit.fi/fili]

Erityisosaaminen

SKS:n keskeistoiminnot liittyvät kansanperinteen, kielen ja kirjallisuuden tutkimukseen ja tunnetuksi tekemiseen.

Julkaisut, teokset ym.

SKS Kirjat – SKS kustantajana

SKS on Suomen suurin humanistinen tiede- ja tietokirjojen kustantaja, joka julkaisee vuosittain noin sata uutta nimekettä kansanperinteestä, kirjallisuudentutkimuksesta, suomen kielestä ja historiasta.

SKS:n kustannustoiminta alkoi jo 1834. SKS:n alkuvuosikymmenien julkaisut olivat paljolti oppi- ja tietokirjoja, sanakirjoja sekä suomennettuja klassikoita. Seura oli myös ensimmäinen suomenkielisen kaunokirjallisuuden kustantaja.

SKS Kirjat [http://kirjat.finlit.fi/]

Toimintamuodot
Arkisto
Kirjasto
Kustantaja
Lehti
Tutkimuslaitos
Yhdistys