Oulun Seudun Ammattikorkeakoulu, kulttuurialan yksikkö, kansantanssinopettajan koulutusohjelma

Ota yhteyttä:

Oulun Seudun Ammattikorkeakoulu, kulttuurialan yksikkö, kansantanssinopettajan koulutusohjelma
Anssi Kirkonpelto
Yleiskuvaus

Tanssinopettajan koulutusohjelma
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: tanssinopettaja (AMK), 240 op (4 vuotta)

Suuntautumisvaihtoehdot:
Kansantanssin sv, kilpatanssin sv, klassisen baletin sv, seuratanssin sv sekä showtanssin sv

Tanssinopettajan koulutusohjelma on valtakunnallisesti merkittävä tanssikulttuurin kehittäjä ja vaikuttaja, koska se on ainoa korkeakoulu, jossa sosiaalinen tanssi, taidetanssi, populaaritanssi ja tanssiurheilu kohtaavat päivittäin. Tanssinopettajan koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa itseohjautuvia, omatoimisia, monipuolisia ja ammattitaitoisia tanssinopettajia, jotka kykenevät innostuneesti hoitamaan alansa työtehtäviä.

Pääpaino koulutuksessa on taitelijuuden rinnalla pedagogisen ammatti-identiteetin kehittymisessä. Tutkinnon suorittanut voi toimia mm. yleisen tanssikasvatuksen, tanssiharrastuksen ohjauksen, tanssin perusopetuksen ja tanssin ammatillisen koulutuksen toiminta-alueilla. Henkilökohtaisten tanssillisten valmiuksien kehittämisen lisäksi opintoihin kuuluvat tanssinopettamiseen liittyvät yleissivistävät opintokokonaisuudet sekä 60 opintopisteen pedagogiset opinnot ja työharjoittelu.

Koulutuksessa korostuvat tanssin suunnittelu-, opetus- ja arviointitehtävät. Koulutuksen aikana opiskelijat toimivat tanssijoina, opettajina, koreografeina, tapahtumien suunnittelijoina sekä järjestäjinä. Opiskelijoilla on mahdollisuus omaksua monipuoliset valmiudet tanssin kentällä toimimiseen. Tanssiteknisten opintojen lisäksi opetus- ja työharjoittelu sekä ainedidaktiset opinnot luovat pohjan ammatti-identiteetille.

Osa opinnoista on mahdollisuus suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa, jossa opiskelija voi syventää alansa tuntemusta ja saada arvokasta kokemusta eri kulttuureista.

Opiskelijavalinta

Hakijalla tulee olla joko yleinen tai alakohtainen korkeakoulun hakukelpoisuus. Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakokeissa arvioidaan hakijan tanssillisia valmiuksia, musikaalisuutta, opetustaitoja sekä vuorovaikutustaitoja.

Lisätietoja hakijalle:
http://www.oamk.fi/kultt_new/hakijalle/koulutusohjelmat/tanssi/

Toimintamuodot
Oppilaitos
Tanssiryhmä