Musiikkikoulu HuippuMusa

Ota yhteyttä:

Musiikkikoulu HuippuMusa
Folkkikoulu - Poppikoulu
Yleiskuvaus

HuippuMusa toimii Vihdissä, Nummelassa. HuippuMusa tarjoaa kevyen musiikin, kansanmusiikin ja perinnekulttuurin opetusta lapsille ja nuorille, sekä aikuisille. Opetus tapahtuu joko yksityis-, pari-, tai ryhmätunteina. Opetusta lukukausittain tai kursseina, vasta-alkajille sekä edistyneemmille oppilaille. HuippuMusa on kaikille avoin oppilaitos, jossa ei ole sisäänpääsykokeita. Oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Erityisosaaminen

Folkkikoulu - Poppikoulu - Kurssit

Folkkikoulu

Fokkikoulussa opiskellaan kansanmusiikin instrumentein. Opiskelun tärkeänä osana on matkimalla oppiminen, korvakuulolta soitto ja luova musisointi. Opetus tapahtuu joko yksityistunteina, paritunteina tai ryhmätunteina. Musisointi ryhmässä ja erikokoisissa yhtyeissä on tärkeää. Yhtyetunneille osallistumista suositellaan. Oppilaat saavat näin sekä henkilökohtaista opastusta että myös tukea ryhmän muista jäsenistä.

Folkkikoulussa voi oppiaineekseen valita jonkin alla olevista instrumenteista tai ryhmistä. Oppiaineita löytyy kaikille: vauvoille ja vanhemmille, taaperoille, lapsille, nuorille ja aikuisille. Soittimistoa laajennetaan, uusia oppiaineita ja ryhmiä perustetaan kysynnän mukaan.

Oppiaineet

Pelimanniviulu
Pelimanniviulutunnit on tarkoitettu kaikille viulua uutena instrumenttina aloittaville soittajille. Oppiaine soveltuu niin lapsille kuin aikuisillekin, kaikille jotka haluavat oppia soittamaan viulua. Tunneilla lähdetään liikkeelle aivan perusasioista, aiempaa soittokokemusta ei tarvita. Pelimanniviulun opetuksessa pyritään siihen, että oppilas saa valmiudet kehittää musiikillisia lahjojaan ja soittotekniikkaansa kansanmusiikin kautta. Soittotunneilla opiskellaan musisoimaan korvakuulolta sekä nuottikuvan kautta. Viulua pidetään yhtenä vaikeimmista soittimista. Kaikkein pienimpien lasten soittotunneilla olisi hyvä olla mukana esim. toinen vanhemmista tai joku muu aikuinen, "apukorvina ja -silminä", jotta kotiharjoittelu olisi helpompaa.

Irlantilainen viulu
Oppitunneilla perehdytään irlantilaisiin viulutyyleihin ja viulusävelmiin, mm. reel, hornpipe, jig ja polka sekä erilaisiin oikean ja vasemman käden tekniikkoihin (esim. rollit, slidet ja korusävelet). Oikean käden tekniikoista käydään läpi ”täräykset” (eli tripletit), cross-bowing ja muut tavallisimmat jousitukset. Vaikeustaso määräytyy oppilaan perustaitojen mukaan. Tässä oppiaineessa vaaditaan viulun perussoittotaito.

Irlantilainen bodhran-rumpu
Bodhran on irlantilainen kehärumpu jota soitetaan kaksipäisellä kapulalla. Tunneilla tutustutaan bodhranin eri soittotekniikoihin ja tavallisimpiin irkkurytmeihin (reel, hornpipe, jig, slip jig, polka). Jos sinulla ei ole omaa rumpua voit vuokrata käyttöösi musiikkikoulun bodhranin.

Harmonikka 2-rivinen
Opinnot sopivat täysin vasta-alkajille mutta myös edistyneimmille soittaneille. Opiskellaan soittimen perusasioita, tekniikkaa ja hallintaa. Mukaan tarvitset oman G-vireisen soittimen sekä avoimen mielen pilke silmäkulmassa. Tärkeintä on musiikista nauttiminen yhdessä ja halu oppia – epäonnistumista ei tarvitse tässä oppiaineessa pelätä! Saat valmiudet sekä musiikin teoriassa että soittimen käsittelyssä, niin että myös omatoiminen harjoittelu on mahdollista.

Harmonikka 5-rivinen
Opetellaan harmonikansoiton perusasioita, tekniikkaa, nuotinlukua sekä yleistä musiikin tulkintaa. Monipuolinen harmonikkaohjelmisto sopii myös edistyneimmille. Ryhmätunneilla yhdessä soittamalla saadaan kokemusta myös orkesterityöskentelystä. Saat valmiudet sekä musiikin teoriassa että soittimen käsittelyssä, niin että myös omatoiminen harjoittelu on mahdollista.

Huuliharppu
Opetellaan huuliharpunsoiton perustekniikkaa ja eri tyylejä. Soitellaan niin perinteistä pelimannimusiikkia kuin viihde- ja blueskappaleitakin. Alkuun tarvitset vain C-vireisen perusbluesharpun tai kromaattisen huuliharpun ja iloisen mielen. Saat valmiudet sekä musiikin teoriassa että soittimen käsittelyssä, niin että myös omatoiminen harjoittelu on mahdollista.

Kantele 5-, 10-kielinen, konserttikanteleet
Tutustutaan perinteisiin sekä uudempiin sävelmiin yhdessä soittaen ja myös laulaen. Lähtökohtana on oppia soittamaan vaihtelevasti ja monipuolisesti erityyppistä ja -tyylistä musiikkia. Opinnoissa painotetaan sekä ulkoa soittamista että prima vista-soiton säännöllistä harjoittelua. Päämääränä on opiskelijan yksilöllisen muusikkouden kehittämisen tukeminen sekä musiikin luomiseen kannustaminen mm. omien sävellysten pohjalta. Tavoitteena on oppilaan muuntelu- ja improvisaatiotaidon kehittäminen.

Kansanmusiikin yhtyetunnit
Yhtyetunneilla soitetaan koti- ja ulkomaista pelimannimusiikkia, korvakuulolta ja nuoteista. Käydään läpi myös yhtyesovittamisen perusasioita ja sovelletaan niitä käytäntöön, sekä tutustutaan eri soittimien mahdollisuuksiin ja rajoitteisiin. Yhtyeet muodostetaan oppilaiden toiveiden ja taitotason mukaisesti. Kaikki instrumentit ovat tervetulleita.

Lasten perinne- ja taidekerhot

Kansanperinnekerho 0-2 v.
Vauvat yhdessä huoltajan kanssa kokevat musiikkikylpyä lähekkäin ja sylitysten. Lapsi imee jo äidinmaidossa kyvyn nauttia musiikista ja arvioida sitä. Jokainen on omalla tavallaan musikaalinen. Musiikki on lohtu ja ilo sekä tie tunteisiin. Musiikki voi antaa huikeita kokemuksia: " Olen osa kaikkea ja kaikki on osa minua". Perinteiset laulut, liekutukset, tanssit, leikit ja liikunta saavat luovuuden liikkeelle ja tunteet pintaan.

Kansanperinnekerho 3-6 v.
Alle kouluikäisten laulu-, piirileikki- ja kansantanssikerho. Monimuotoisen kansanperinnekulttuurin keinoin musisoidaan, leikitään, tehdään pienten perinnepuhteita ja tanssitaan. Vuodenaikojen ja perinteisten tapojen rytmittäessä tuntien sisältöä saadaan pienet reput täyteen mukavia taitoja ja hauskoja asioita. Perinnetaitojen lisäksi opitaan suomalaisen kansanmusiikin perusrytmejä ja tanssiaskeleiden alkeita.

Kansanperinnekerho 7-9 v.
Kouluikäisten laulu-, piirileikki- ja kansantanssikerho. Musisoidaan ja tanssitaan lasten kansanlaulu-, piirileikki- ja kansantanssiohjelmistoa. Vuodenaikojen rytmi ja perinteiset tavat tutustuttavat myös lasten pieniin puhdetöihin. Opitaan perinteisiä, mukavia taitoja ja hauskoja asioita. Perinnetaitojen lisäksi opitaan suomalaisen kansanmusiikin perusrytmejä, tansseja ja tanssiaskeleita.

Satumusiikkikerho 4-6v.
Satumusiikkikerhossa koetaan ryhmässä soittamisen ja laulamisen elämyksiä. Lisäksi musiikin kuuntelemisen taito kehittyy. Tunneilla käsitellään rytmiä, melodiaa ja harmoniaa mm. musiikkiliikunnan ja laululeikkien avulla. Lasten omat ideat ja ilmaisu ovat tärkeällä sijalla. Satumusiikkikerhossa lapsi löytää polun satujen ja tarinoiden musiikkimaahan. Liikuntahetket vievät kokonaisvaltaiseen taiteiden kokemiseen.

Kuvataidemusiikkikerho 4-5v.
Kuvataidemusiikkikerhossa lapset pääsevät kuvataiteen polulle mielikuvituksen siivin maalaamalla, piirtämällä, rakentamalla sekä askartelemalla. Musiikki antaa pienille taiteilijoille tekemisen rytmin, liikkeen ja voiman. Tunneilla kehitetään käden taitoja, tehdään musiikkimaalausta, satujen kuvitusta sekä myös musisoidaan. Taide on tunnetta, tunne antaa siivet. Kaikki välineet ja materiaalit sisältyvät opetukseen.

PoppiKoulu

Rummut
Rumputunneilla opetellaan rummuston oikeanlaista käsittelyä, perustekniikkaharjoituksia käsille ja jaloille sekä opetellaan merkintätavat rummuille. Opetuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot ja valmiudet rumpujensoiton alkeisiin, kehittää instrumentin hallintaa sekä tukea ja ohjata musiikillista ilmaisua.

Pyrkimys on luoda valmiudet sujuvaan nuotinlukutaitoon ja yhtyetoimintaan ja tutustuttaa oppilas afroamerikkalaisen musiikin eri tyylilajeihin. Pyrkimyksenä on myös rohkaista oppilasta henkilökohtaiseen harjoitteluun sekä aktiiviseen musiikin kuunteluun. Tunneilla tehdään säestysrytmiharjoituksia myös äänitteiden ja komppisektion kanssa. Suositeltava aloitusikä on 9 vuodesta ylöspäin.

Kitara
Kitara on monipuolinen soitin ja soveltuu bändisoittoon, säestämiseen sekä soolosoittimeksi. Poppikoulussa opiskellaan rytmimusiikin kitaran tyylilajeja joita ovat mm. jazz, blues, rock, pop ja heavy. Kitaransoiton voi aloittaa myös akustisella kitaralla. Sähkökitaran soitto kannattaa aloittaa kun sormet ovat riittävän pitkät ja kädet riittävän vahvat.

Opinnoissa voidaan tutustua myös johonkin oppilaan itsensä haluamaan tyylilajiin tai kappaleiden sovittamiseen ja jopa säveltämiseen. Laajan ohjelmiston kautta tulevat tutuksi erilaiset soittotavat ja tekniikat sekä nuottitekstit. Jokaiselle oppilaalle rakennetaan yksilöllinen opetussuunnitelma. Harrasta tarmokkaasti tavoitteet selkeinä tai soita omaksi iloksesi, kumpikin on mahdollista. Soittaminen on hauskaa.

Sähköbasso
Bassotunneilla treenataan tunnettuja bassolinjoja ja bassokomppeja laidasta laitaan. Opetuksessa tutustutaan erilaisiin bassonsoittotyyleihin. Sähkökitaran soitto kannattaa aloittaa kun sormet ovat riittävän pitkät ja kädet riittävän vahvat.
Jokaiselle oppilaalle rakennetaan yksilöllinen opetussuunnitelma. Harrasta tarmokkaasti tavoitteet selkeinä tai soita omaksi iloksesi, kumpikin on mahdollista. Opetuksessa tyylilajit jazzista heavyyn ja siltä väliltä. Soittaminen on hauskaa.

Piano/Koskettimet
Pianotunneilla voit soittaa klassista ja kevyttä musiikkia monipuolisesti. Soitto-ohjelmistoon voi kuulua esimerkiksi tunnettuja klassisia pianokappaleita, kansanmusiikkia, elokuvamusiikkia, radiohittejä, pop/rock-biisejä, iskelmää ja jazz-standardeja. Tunneilla harjoitellaan pianonsoiton perustekniikkaa, nuotinlukua ja soinnuista säestämistä. Oman musiikin tekeminen sekä improvisaatio kuuluvat olennaisesti myös pianoharrastukseen. Pianonsoiton harjoittelua varten olisi hyvä jos kotoa löytyy akustinen piano tai sähköpiano.

Laulu
Laulunopetus on yksilöopetusta vasta-alkajista jo laulua harrastaneille ja opiskelleille. Opetuksessa perehdytään laulun perusasioihin hengitys- ja laulutekniikasta artikulointiin ja fraseeraukseen, joiden avulla syvennetään ilmaisukykyä eri tyylilajeissa. Rytmimusiikin tyylien moninainen ja rikas kirjo antaa varmasti jokaiselle mahdollisuuden ja intoa löytää oma tiensä luovaan tulkintaan. Suositeltava alaikäraja laulutunneille on 14 vuotta.

Bänditunnit
Bändiopetusta tarjotaan 60min tunteina. Bändit koostuvat vähintään kolmesta (trio) oppilaasta ja soitinvaihtoehtoina ovat rummut, basso, kitara, koskettimet ja laulu. Bändiopetuksen tavoitteena on oppia sekä laulamaan että soittamaan, niin solistisesti kuin yhdessä muiden kanssa. Bändiopetus tukee sosiaalisia vuorovaikutustaitoja ja auttaa oppilaita ilmaisemaan itseään musiikin avulla.

Bändit muodostetaan iän, soittokokemuksen ja musiikkityylin mukaisesti. Bändejä voidaan perustaa tarpeen mukaan kaikenikäisille, niin lapsille, nuorille, aikuisille kuin myös senioreille. Bändeihin voi ilmoittautua yksittäisenä soittajana tai jopa valmiina ryhmänä. Parasta on valita bändin ohjelmisto sen jäsenten omien mieltymysten mukaan. Musiikkia voidaan soittaa tyylillisesti laidasta laitaan. Myös bändin jäsenten omia kappaleita otetaan mielellään mukaan ohjelmistoon.

Kurssit

HuippuMusa järjestää monenlaisia kursseja musiikin, tanssin, kansanperinteen ja taiteiden aloilta. HuippuMusan tärkeä taustavaikuttaja Ohjelmapalvelu HuippuLady on erikoistunut ohjelmapalveluiden, tapahtumien ja koulutusten järjestämiseen, sekä Willin Lännen ja Extremen maailmaan. Näin HuippuMusan kurssilistoilla on tarjolla myös hieman erikoisempia ja harvinaislaatuisempia kursseja.

Jos sinulla on toiveita ja haaveita joistakin koulutuksista tai kursseista, lähetä meille viestiä. Koetamme toteuttaa unelmasi.

Alla listaa kursseistamme. Kurssien toteutumisesta, sisällöistä, aikatauluista ja hinnoista ilmestyy tietoja HuippuMusan sivuille.
• Kansantanssikurssi
• Piirileikkikurssi
• Kansanlaulukurssi
• Irlantilaisen musiikin kurssi
• Bluegrasskurssi
• Shamaanirumpukurssi
• Esiintymiskurssi
• Keikkamyyntikurssi
• Sävellys- ja sovituskurssi
• Vatsastapuhuntakurssi
• Revolverinpikavetokurssi
• Veitsenheittokurssi
• Lännenruoska&lassokurssi
• Tulenpuhalluskurssi
• Akrobatiakurssi
• Mosaiikkikurssi
• Joulukorttikurssi
• Sukan- ja lapasenkudontakurssi

Toimintamuodot
Kurssijärjestäjä
Oppilaitos