Kaustisen musiikkilukio

Ota yhteyttä:

Kaustisen musiikkilukio
Taina Lehtonen
+358-6-8886270
Yleiskuvaus

Yhdistä musiikki ja lukio-opinnot

Kaustisen musiikkilukiossa voi suorittaa lukio-opinnot ja ylioppilastutkinnon. Musiikkiaineet painottuvat koulun tuntijaossa, johon niitä kuuluu vähintään 13 kurssia koko lukioaikana. Musiikkilukio antaa yleissivistystä ja jatko-opintokelpoisuuden.

Musiikkia monipuolisesti

Kaustisen musiikkilukiossa voi opiskella klassista, kevyttä ja kansanmusiikkia harrastaen tai ammattia varten. Henkilökohtaisen soitin- ja lauluopetuksen sekä musiikinhistorian ja teorian opintojen ohella tarjolla on esimerkiksi orkesteri, kuoro, soitin- ja lauluryhmät, musiikkiteatteri, musiikkiteknologia, sävellys ja sovitus.
Luovuutta tukevassa ympäristössä ja asiantuntijoiden ohjauksessa voi toteuttaa ideoita, olla mukana monenlaisissa kokoonpanoissa ja opetella sosiaalisia taitoja.

Saat tukea ja ohjausta opinnoissa

Musiikkilukiossa jokaiselle opiskelijalle laaditaan HOPS (henkilökohtainen opetussuunnitelma), jossa huomioidaan hänen lähtökohtansa, tarpeensa ja tavoitteensa. Opintoja suunnitellaan ja seurataan säännöllisesti.

Toimintamuodot
Oppilaitos