Kansanperinteen arkisto

Ota yhteyttä:

Kansanperinteen arkisto
Timo Piipponen
+358 3 3186 185
Yleiskuvaus

Kansanperinteen arkisto on 1965 Yhteiskunnallisen korkeakoulun yhteyteen perustettu arkisto-, tutkimus- ja palvelulaitos. Nykyisin Kansanperinteen arkisto toimii Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön osana omana kokonaisuutenaan. Siihen kuuluvat äänite- ja valokuva-arkisto sekä käsikirjoitus- ja asiakirjakokoelmat.

Arkiston tehtävänä on säilyttää arkiston kokoelmiin kertynyt materiaali ja arkistoida etnomusikologian oppiaineessa syntyvien opinnäytteiden sekä tutkimustoiminnan myötä kertyvät tutkimusaineistot. Lisäksi arkisto myös kerää etnomusikologian, musiikkitieteen ja kansanperinteen alaan liittyvää aineistoa.

Arkistomme palvelee paitsi tutkijoita myös muita tiedon hakijoita.

Toimintamuodot
Arkisto
Kirjasto