Finlands svenska folkmusikinstitut

Ota yhteyttä:

Finlands svenska folkmusikinstitut
Ann-Mari Häggman / Birgitta Eklund-Strang
Yleiskuvaus

ALLMÄNT
Finlands svenska folkmusikinstitut är centralinstitution för finlandssvensk folkmusik. Institutet bedriver forskning, insamling, utgivning och undervisning i svensk musik- och danstradition i Finland samt betjänar instanser organisationer, forskare och allmänhet med material och uppgifter om finlandssvensk folkmusik.

ARKIV OCH SAMLINGAR
Institutets arkiv upptar dels resultaten av institutets egna forskningar, dels material som skänkts eller deponerats av institutioner och privatpersoner. Samlingarna består främst av ljudinspelningar, videofilmer, fotografier, handskrivna visböcker, tryckta vissamlingar, noter, anteckningar och urklipp. Institutet har även ett arkiv med inhemska och nordiska skivor.

KURSVERKSAMHET / UNDERVISNING
Folkmusikinstitutet vill skapa förståelse för, öka kunskapen om och stimulera intresset för traditionell musik. Under de senaste åren har studerande i högskolor och den sångintresserade allmänheten varit två viktiga målgrupper i institutets undervisnings- och kursverksamhet. Institutet förmedlar undervisning i form av handledning, kurser och seminarier.

FORSKNINGSINSTITUTION
Finlands svenska folkmusikinstitut, grundat 1978, är centralinstitution för forskning i finlandssvensk sång- och musiktradition. Institutet betjänar forskare och allmänhet med uppgifter och material ur institutets arkiv och bibliotek. Institutet initierar och driver olika forsknings- och dokumentationsprojekt runtom i Finlands svenskbygder.

BIBLIOTEK
Institutets bibliotek omfattar äldre och yngre litteratur med folkmusikalisk och folkloristisk inriktning. Institutet tillhandahåller även inhemska och nordiska tidskrifter inom sitt specialområde. Hemlån kan inte beviljas, men biblioteket har läsplatser och är tillgängligt under institutets öppethållningstider.

PUBLIKATIONSVERKSAMHET / FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET
Med sina publikationer vill institutet belysa den finlandssvenska musiktraditionen och delta i den vetenskapliga debatten. Institutet ger ut böcker, melodisamlingar och skivor. Sedan 1992 utkommer årsboken FOLK OCH MUSIK, som har nordisk inriktning och upptar artiklar av folkmusikforskare och andra experter på folkmusikens område. I skivserien "Folkmusik från Finlands svenskbygder" utges musik framförd av finlandssvenska utövare. Institutets notsamlingar presenterar olika lokala traditioner och repertoarer efter enskilda spelmän. Institutet har även utgett sångböcker och fungerat som medutgivare till ett flertal publikationer.

Julkaisut, teokset ym.
Toimintamuodot
Arkisto
Kirjasto
Kurssijärjestäjä
Kustantaja
Tutkimuslaitos