Centria ammattikorkeakoulu (Kokkola)

Ota yhteyttä:

Centria ammattikorkeakoulu (Kokkola)
opintosihteeri, Kansanmusiikki: Riitta Kossi
06-8254104 , 044-7250776
Yleiskuvaus

Musiikin koulutusohjelmasta valmistunut musiikkipedagogi (AMK) saa opinnoistaan erinomaiset tiedot ja -taidot instrumenttiosaamiseen, musiikin opettamiseen sekä valmiuksia toimia myös muissa musiikkialan tehtävissä. Opintojen tavoitteena on pedagogisten taitojen ja käytännön musiikkivalmiuksien luonteva yhdistäminen. Musiikin koulutusohjelma avaa väylän opiskella musiikkia yli genrerajojen. Musiikin ohjaajaksi tai instrumenttipedagogiksi opiskeleva voi 4,5 vuoden kestävässä koulutuksessaan suuntautua kansanmusiikin, klassisen musiikin tai rytmimusiikin opintoihin. Toimintamme yhtenä hyvinvoinnin ja kulttuurin yksikön koulutusohjelmista on mahdollistanut useita monialaisia hankkeita yhdessä eri taidealojen ammattilaisten kanssa ja näissä hankkeissa opiskelijat voivat työelämälähtöisesti laajentaa ammatillista näkemystään musiikista ja kulttuurista yhtenä tärkeänä osana koko hyvinvointialaa.

Musiikkipedagogin tutkintoon sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot, joiden myötä perehdytään opetuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Pedagogisissa opinnoissa yhdistyvät yleis- ja musiikkipedagogiset opinnot sekä käytännön ohjattu opetusharjoittelu.

Opintoihin sisältyy runsaasti yhteismusisointiopintoja, joita toteutetaan yhteistyössä muun muassa kansanmusiikkiyhtye Tallarin, Ostrobothnia Folk Orchestran, Ostrobothnia Jazz Orchestran ja Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin kanssa, joiden muusikot opettavat koulutusohjelmassamme. Opintojen kautta opiskelijat pääsevät oppimaan ja esittämään taitojaan lisäksi alueen keskeisissä kulttuuritapahtumissa, kuten Kokkolan Talviharmonikka, Kaustinen Folk Music Festival, Kaustisen kamarimusiikkiviikko ja West Coast Kokkola Opera. Lue lisää musiikin koulutusohjelmastamme hakusivuiltamme!

Erityisosaaminen

Kansanmusiikkipedagogiksi opiskelevilla on erinomaiset mahdollisuudet tehdä yhteistyötä mm. ammattikansanmusiikkiyhtye Tallarin, Ala-Könni -opiston, Näppäriopiston, Keski-Pohjanmaan konservatorion, Kokkolan kaupunginteatterin ja Kansanmusiikki-instituutin kanssa. Kansanmusiikin opettajina toimivat alan asiantuntijat ja opiskelijoilla on mahdollisuus hakeutua kansainväliseen vaihtoon.

Erityisosaaminen
Kansanmusiikin oppimisympäristö internetissä! www.kamulaari.fi

Kokkolassa toimii aktiivisesti kansanmusiikin opiskelijoista ja ammattilaisista koostuva kansanmusiikkiyhdistys Truba ry, www.truba.fi

Julkaisut, teokset ym.

Ahjo (1999, CD-levy)
Ahjo 2 (2002, CD-levy)

Toimintamuodot
Oppilaitos