Valtakunnallinen puskasoitto Telkkämäen kaskiperinnetilalla

17.6.2018 klo 12, Telkkämäen kaskiperinnetila, Kaavi

Seppo Kononen puh. 050 5461317