Sahansoiton SM-kilpailu ja Juokki Nousiaisen muistokonsertti