Danslust - en kurs för dans i skolan/dagis

4.2 kl. 15-18, Cygnaeus skola i Åbo

Kursen är för dig som lär ut dans för barn i skolan (lämpar sig även för annan undervisning än gymnastik och musik) eller dansar med barn i daghem, eftermiddagsklubbar eller som annars bara är intresserad av att kunna lära ut dans för barn.

Som kursledare fungerar danslärare YH Heidi Palmu

Kursinnehåll: Danser, rörelselekar, rörelseövningar, mm. samt allmänna idéer om hur du kan använda dig av DANS i skolan/dagis.

Pris: 20€

Anmälan senast 15.1.2020 till Folkdansringens kansli, tel. 040-3523 688 eller e-post: folkdansringen(at)folkdans.fi

 
What do you want to do ?
New mail