Björken och stjärnan: Folkvisor och Topelius - Digitalt och levande

2.11 klo 15, Föreningen Brage, Kaserngatan 28, 00130 Helsingfors

Björken och stjärnan: Folkvisor och Topelius - Digitalt och levande
Seminarium och konsert, 2.11 kl 15-19:30

15:00 Seminarium
Välkomsttal av Susanne Österlund-Pötzsch
Pia Lindholm: ”Finlands svenska folkdiktning online – folkkulturen på nätet” illustreras med musik av Lotta Ahlbeck (fiol)
Carola Herberts: ”Men af sång är glädje vunnen” - Topelius och folkvisan 
Paus med mingel och lätt servering
17:00 Konsert
Björken och stjärnan. Musikaliskt uppförande med uppläsning och musik av Lotta Ahlbeck, Jarl Ahlbeck & Anders Backman
17:45 Allsång, musik, jammande
Sjung och spela med på Topelius visor, finlandssvenska folkvisor och -låtar. Alla som vill sjunga, spela och jamma tillsammans är välkomna. Spelledare Lotta Ahlbeck.

Deltagande i seminariet och konserten är gratis. Anmälan till seminariet senast 30.10 till kansli@brage.fi eller tlf. 09–636513.
Seminariet och konserten arrangeras av Brages sektion för folklivsforskning i samarbete med Folkmusiknätverket Lirarna.

kansli@brage.fi, tlf. 09–636513