Tanssiin kutsu! - kansanomaisten tanssien teemavuosi

 


 

Kansanmusiikin ja kansantanssin vuoden 2020 yleisteema on

Tanssiin kutsu! - kansanomaisten tanssien teemavuosi
May I have this dance? – Folk dance theme year
Bjud upp till dans! - folkliga dansernas temaår 

Tanssiminen on yksi helpoimmista tavoista tutustua kansanmusiikin ja kansantanssin kenttään, sillä tanssiminen ei vaadi omaa soitinta tai aikaisempia taitoja. Lähtötasoksi riittää se, että osaa kävellä. Kansanomaisten tanssien sateenvarjon alle kuuluvat niin sosiaaliset paritanssit, ryhmätanssit, katrillit tai muut tanssit, joita kansa, Suomen moninaiset yhteisöt, tanssii. Yhdessä tanssiminen on helposti osallistavaa kulttuurillista toimintaa. Estrdikansantanssilla on vankka jalansija suomalaisessa kansantanssitoiminnassa. Sen lisäksi, että vuoden 2020 kansanmusiikin ja kansantanssin yleisteema kannustaa ihan kaikkia kokeilemaan tanssimista, se rohkaisee myös alan toimijoita laajentamaan ja syventämään toimintaansa huomioimalla myös muut tanssimisen tavat. Tarkoitus ei ole asettaa sosiaalista tanssimista ja esitystoimintaan tähtäävää tanssimista vastakkain, vaan laajentaa kansanomaisten tanssien toimintamuotoja.

Onnistuneeseen tanssielämykseen vaikuttaa vahvasti musiikki. Musiikin ja tanssin vuorovaikutus on kansanomaisissa tansseissa sisäänrakennettua. Vuoden 2020 teema rohkaisee alan toimijoita ammattilaisista aina uusiin harrastajiin kiinnittämään entistä suurempaa huomiota tanssin ja musiikin väliseen vuorovaikutukseen. Tanssitilanteessa tanssijat vaikuttavat soittajien soittoon ja päinvastoin, ja esimerkiksi tanssin opetustilanteessa pelimanni on parhaimmillaan tanssinopettajan kollega ja kanssaopettaja. 

Teema kannustaa sekä lisäämään kansanmusiikin ja kansantanssin tavoitettavuutta matalan kynnyksen tanssinopetuksen avulla, että syventämään olemassa olevia tanssitaitoja olemalla aidosti läsnä kanssatanssijoiden ja -soittajien kanssa. Kutsutaan koko kansa tanssimaan!

 

Lataa teemavuoden logot ja materiaalit täältä.

 

Lisätietoja:

Sirpa Lahti, Toiminnanjohtaja

Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskus ry. (KEK)

toiminnanjohtaja@kansanmusiikkikansantanssi.fi, p. 040 738 4736

www.kansanmusiikkikansantanssi.fi