Aktuellt

Lokalsamhällen som håller traditioner levande har en stark roll i genomförandet av konventionen för det immateriella kulturarvet

Museiverket har offentliggjort ett åtgärdsprogram för Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet. Konventionen genomförs med aktiv informering, evenemang, förteckning av det immateriella kulturarvet och verksamhet inom kretsarna för levande kulturarv. Eftersom konventionens anda kräver att lokalsamhällen spelar en viktig roll vid identifiering och definiering av det immateriella kulturarvet ska ett nationellt aktörsnätverk av kretsar för levande kulturarv skapas i Finland.