Kansanmusiikin päivä

10.5. on Kansanmusiikin päivä, (shortly in English below) (på svenska nedan)

 

Tänä vuonna vietetään ensimmäistä kertaa valtakunnallista Kansanmusiikin päivää. Keskiviikkona 10.5. kansanmusiikki ja kansantanssi ovat esillä aamusta iltaan kun erilaiset ja erikokoiset tapahtumat täyttävät kaupungit ja maaseudun.

 

Kansanmusiikin päivä toteutuu yhdessä, kansalaislähtöisesti. Me kutsumme sinut ja/tai organisaatiosi mukaan toteuttamaan Kansanmusiikin päivää.

 

Esimerkkejä siitä, miten Kansanmusiikin päivässä voi olla mukana - pienesti tai isosti:

  • keikka palvelutalossa tai tanssiryhmällä avoimet harjoitukset

  • koulu tilaa kansantanssikonsertin ja työpajan

  • katusoitto puistossa

  • ravintola järjestää jamit

  • lempilevyn hehkuttaminen sosiaalisessa mediassa

  • paikallismedian informointi

 

Päästäksesi mukaan KEK:n tiedotukseen ilmoita tapahtumasi 13.4. mennessä kansanmusiikki.fi -tapahtumakalenteriin täällä (sivun oikea yläkulma). Käy jakamassa tapahtumasi myös facebook-eventtiin ennen Kansanmusiikin päivää.

 

Kansanmusiikin päivä on KEK:n hanke kansanmusiikin ja -tanssin näkyvyyden kasvattamiseksi. KEK tarjoaa järjestäjien käyttöön Kansanmusiikin päivän visuaalisen ilmeen. Se sisältää eri kokoisia logoja, julistepohjia ja facebook-kansikuvan, jotka ovat ladattavissa Drive-kansiosta: https://drive.google.com/open?id=0B28NchOB3B1dRUZOREwzNm00cm8. Ilmeen on suunnitellut Paula Susitaival.

 

Millä tavalla haluat toteuttaa kanssamme Kansanmusiikin päivää ja mitä ajatuksia se herättää? Kerro ideasi ja kysy lisää!

 

Kaikki Kansanmusiikin päivästä www.kansanmusiikki.fi/kansanmusiikinpaiva.

 

Yhteistyöterveisin:

Kaisa Pudas, tuottaja, Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskus (KEK)

040-532 6719, info@kansanmusiikki.fi

Shortly in English

 

10th of May is Folkmusic Day

 

This year we have the very first National Folkmusic Day in Finland. Folkmusic Day will be organised together. Join us to build up lively day full of folkmusic and folkdance. You can for example organise your own concert to the local elderly home or pub, perform on the street corner or just tell your favourite folkmusic CD on social media.

 

If you organise an event, please fill in the details to Kansanmusiikki.fi event calendar here (“Ilmoita tapahtumasi” at the right up corner) and share the event information also at the facebook event page before the Folk music Day. If you need help, please contact info@kansanmusiikki.fi

 

Folk music Day is coordinated by the Committee of Folk Music and Dance in Finland (KEK, Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskus). You can freely use all the materials made for the Folk Music Day (logo, poster template and picture for facebook) found at the Google Drive folder: https://drive.google.com/open?id=0B28NchOB3B1dRUZOREwzNm00cm8.

Kaisa Pudas, producer, (KEK)
040-532 6719, info@kansanmusiikki.fi

10.5.2017 är det Folkmusikens dag

På scener, torg, i TV, på nätet spelas det
folkmusik i hela Finland!
Välkommen med att förverkliga
Folkmusikens dag!

Det här året firar vi för första gången den nationella folkmusikdagen. Onsdagen den 10 maj lyfts folkmusik och folkdans fram i hela Finland från morgon till kväll, när evenemang av olika slag och olika storlekar fyller städer och landsbygd.

Folkmusikens dag förverkligas genom att bl a Finlands folkmusik- och folkdansaktörer, skolor, bibliotek och olika massmedier samarbetar på bred front.

Exempel på vad man kan göra under Folkmusikens dag:
Din grupp kan uppträda på servicehus eller hålla övning öppen för allmänheten,
En skola kan beställa en folkmusik/-danskonsert och workshop,
Radion sänder folkmusikprogram,
En restaurang ordnar folkmusikjam,
Studerandes folkmusikkonserter,
Du kan göra väldigt mycket annat, beroende på vad du vill,
Meddela lokala media om egna evenemang.

Du kan själv meddela om ditt/ert folkmusikevenemang i evenemangskalendern på www.kansanmusiikki.fi . Du kan göra det här kansanmusiikki.fi, (”Ilmoita tapahtumasi” uppe i högra hörnet). Dela också information om evenemanget på www.facebook.com/events/1162847270507595/ innan Folkmusikens dag.

Varför ordnas Folkmusikens dag?
Vi vill göra den folkliga kulturen mera synlig. Vi vill att 10 maj i år skall vara en dag när alla finländare skall få möta folkmusiken och få njuta av det som vi folkmusikutövare gör. Folkmusikens dag koordineras av Centralen för främjande av folkmusik och –dans (CEFF).

CEFF (KEK) ställer en visuell utformning för Folkmusikens dag till arrangörernas förfogande. Den innehåller logon av olika storlekar, affischbottnar och en facebook-profil, vilka kan laddas ner från Drive-mappen: https://drive.google.com/open?id=0B28NchOB3B1dRUZOREwzNm00cm8
Den visuella utformningen har planerats av Paula Susitaival.

På vilket sätt vill du förverkliga Folkmusikens dag? Att en sådan dag utlyses hoppas vi skall bli en språngbräda för oss alla, att där vi befinner oss den dagen, spela upp för allmänheten. Så: fundera på vad du/din grupp skulle kunna göra för att uppmärksamma Folkmusikens dag och hör av dig!

Det finns mera information om dagen på sidan: www.kansanmusiikki.fi/kansanmusiikinpaiva
fråga mera: info@kansanmusiikki.fi