Kansainväliset verkostot

CIOFF

CIOFF - International Council of Organisations for Folklore Festivals and Folk Art on vuodesta 1970 toiminut maailmanlaajuinen organisaatio, joka on perustettu perinteisen kulttuurin suojelemista ja tunnetuksi tekemistä varten. Se toimii kiinteässä yhteydessä UNESCO:n kanssa. 

Jäsenmaita on tällä hetkellä yli 75 ja järjestö kattaa kaikki maanosat. 

Organisaation toiminnan tavoitteena on edistää perinteistä kulttuuria tanssin, musiikin, leikkien, rituaalien, pukukulttuurin ja muiden taiteenlajien muodossa, toimia UNESCO:n tavoitteiden tukemiseksi, tukea jäsentensä ja muiden kulttuuriperinteen saralla toimivien kansalaisjärjestöjen sekä instituutioiden toimintaa ja edistää rauhaa edellä mainittujen päämäärien kautta. 

CIOFF toteuttaa seuraavia tehtäviä
- noin 250 kansainvälisen folklorefestivaalin koordinointi
- kansainvälinen yhteistyö folkloreryhmien kanssa tavoittaen yli 50.000 toimijaa
- osallistuminen UNESCOn ohjelmiin
- perinteisen kulttuurin välittäminen lapsille
- konferenssien ja näyttelyiden toteuttaminen
- julkaisujen toimittaminen: CIOFF kalenteri, Entre-Nous -uutislehtinen, vuosiraportit
- yhteistyö kansallisten ja kansainvälisten instituutioiden ja muiden kansalaisjärjestöjen kanssa 

Tutustu tarkemmin osoitteessa www.cioff.org

CIOFF Suomessa

CIOFF organisaation tukena ovat jokaisessa jäsenmaassa toimivat kansalliset komiteat. Suomessa tehtävästä huolehtii Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskus (KEK). 

Suomen virallisena edustajana CIOFF organisaatiossa toimii KEK:n hallituksen jäsen Esa Vilhonen, joka valittiin maailmankokouksessa 2005 myös kansainvälisen CIOFF:n taloudenhoitajaksi.

Suomessa on kolme kansainvälisen CIOFF-festivaalin statuksen saavuttanutta folklorealan tapahtumaa:
- Kaustinen Folk Music Festival (Kaustinen), http://kaustinen.net
- Pispalan Sottiisi (Tampere), http://www.sottiisi.net/index.php/pispalan-sottiisi
- Hollo & Martta (Hollola), http://www.hollolannuorisoseura.fi/hollojamartta/

IOV

IOV - Internationale Organisation für Volkskunst - The International Organization of Folk Art on vuonna 1979 perustettu maailmanlaajuinen organisaatio, jonka tavoitteena on turvata kansanperinteen ja kulttuurin säilyminen ja edistää kansojen välistä ymmärrystä ja yhteistyötä. Organisaatio toimii kiinteässä yhteistyössä UNESCO:n kanssa.

IOV toimii foorumina erilaisille kansankulttuurin ja taiteen sekä kulttuuriperinteen parissa työskenteleville instituutioille ja organisaatioille. Organisaation tukena ovat jäsenmaissa toimivat kansalliset komiteat sekä henkilöjäsenet. Suomessa kansallisena komiteana toimii Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskus.

IOV organisaatiolla on jäseniä 175 maassa eri puolilla maailmaa mukaan lukien noin 2.000 henkilöjäsentä ja 1.000 järjestöjäsentä. Organisaatioon voivat liittyä kaikki ihmiset ja ryhmät ympäri maailmaa rotuun, sukupuoleen, kieleen ja uskontoon katsomatta. 

Tutustu tarkemmin osoitteessa www.iovworld.org

Nordlek

Nordlek on pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön tekemiseksi solmittu yhteistyösopimus. Sen tavoitteena on lujittaa pohjoismaisten kansojen välistä ystävyyttä sekä edistää perinteistä kansankulttuuria Pohjoismaissa. Yhteistyön juuret ulottuvat aina 1920-luvulle asti. Ensimmäinen virallinen Nordlek-yhteistyösopimus allekirjoitettiin vuonna 1975.

Nordlekin suomalaiset sopijaosapuolet ovat: Finlands Svenska Folkdansring, Finlands Svenska Spelamansförbund, Folkdansarna på Åland, Kansantanssinuorten Liitto, Karjalainen Nuorisoliitto, Suomalaisen Kansantanssin Ystävät, Suomen Kansanmusiikkiliitto ja Suomen Nuorisoseurat. 

Nordlekin toiminnan tukena ovat jäsenmaissa toimivat kansalliset komiteat. Suomen Nordlek-komitea - Finlands Nordlek-komitté toimii Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen yhteydessä.
Komitean puheenjohtajaksi on nimetty Erja Askolin Kansantanssinuorten Liitto 

Komitean muut jäsenet ovat:
Matti Lankinen, vpj, Kansantanssinuorten Liitto
Katarina Westerholm sihteeri, Finlands Svenska Folkdansring
Berit Lindholm, Folkdansarna på Åland
Monica Tiila, Finlands Svenska Spelmansförbund
Ilona Käppi, Karjalainen Nuorisoliitto
Joonas Pokkinen, Suomen Nuorisoseurat
Risto Elo, Suomalaisen Kansantanssin Ystävät
Tony Wallius, Suomen Kansanmusiikkiliitto

Nordlekin suomalaisilla sopijaosapuolilla on edustus Nordlekin eri toimielimissä. 

Nordlekin merkittävin yhteistyömuoto on joka kolmas vuosi järjestettävä yhteispohjoismainen kansantanssi- ja pelimannitapahtuma NORDLEK. NORDLEK 2009 järjestettiin 29.6.-5.7.2009 Suomessa. Tapahtuman pitopaikkana toimi Lahti. Vuoden 2012 tapahtuma järjestettiin Norjassa ja 2015 Tanskassa.