Polska

Ruotsinkieliset polskat sisältävät vain vähän sanoja. Sukuni äitini puolelta tulee Eteläiseltä Pohjanmaalta, eli Lapväärtistä, kertoo Desirèe. Hulda Blomberg oli Lappväärtistä kotoisin oleva loistava kansanlaulaja ja isoäitini tunsi hänet hyvin ja samoin oma äitini. 

Hulda Blomberg kertoo videon alussa, että hänen trallattamansa sanaton polkka Fyrataktarin koostuu neljästä eri trallatusmuunnelmasta. Ann-Mari Häggman talletti laulun vuonna 1961. 

Polska trallning: Fyrataktarin,  trad.  Lappfjärd

Polskatrallatus: Nelitahtinen, trad. Lapväärtti

 Désirée Saarela-Portin  

:,:Dam dii duu daja deijan daa, didl duu di ...jne...

Polskasävelellä laulettiin myös pilalauluja. Improvisoidut tekstit olivat rempseitä. Mikael on kotoisin Kruunupyystä ja oppinut lapsena tämän polskan, ja opettanut sen aikanaan Desirelle kansanmusiikkikurssilla. 

Märren ha fastna i kärret, trad. Kronoby, Österbotten

Desirée Saarela-Portin ja Mikael Fröjdö

Kära hjärtandes herre, märren ha fastna i kärre

Hur i vida världen ska vi taa´n on?

Vi ska hiss on å haal on vi ska ta i romppan å dra on

på he fina viise ska vi taan on.

Ruuna uppos suohon, trad. Kruunupyy, Pohjanmaa

Luoja varjelkohon, ruunamme upposi suohon, miten mailmassa sieltä ylös saadaan?

Hännästä kiskokaamme, lonkasta vetäkäämme, hienosti ruunan sieltä ylös saamme.