Kirjallisuutta

Asplund, Hoppu, Laitinen, Leisiö, Saha, Westerholm: Suomen musiikin historia.  Suomen kansanmusiikki runonlaulajista mestaripelimanneihin ,  WSOY 2006

Panu Pulma+työr.: Suomen romanien historia, SKS 2012

Åberg-Blomster : Suomen romanimusiikki, SKS 2006

Marko Jouste: Tullâčalmaaš kirdâččij ´tulisilmillä lenteli´ . Inarinsaamelainen 1900-luvun alun musiikkikulttuuri paikallisen perinteen ja ympäröivien kulttuurien vuorovaikutuksessa. Väitöskirja. Tampereen yliopisto 2011

Marko Jouste, Elias Mosnikoff ja Seija Sivertsen: Maaddârää'jji leeu'd - Esivanhempien leu'ddit. Saamelaismuseo Siida ja Kansanmusiikki-instituutti 2007

Son vuäinn - Hän näkee - Kolttasaamelaisten leuddeja Kuolasta. Maailman musiikin keskus 2007

Niklas Nyqvist: Från bondson till folkmusikikon : Otto Andersson och formandet av ”finlandssvensk folkmusik” . Åbo Akademi Humanistiska fakulteten, Musikvetenskap 2007

Häggman, Ann-Mari:  Magdalena på källebro. En studie i  finlandssvensk vistradition med utgångspunkt i visan  om  Maria Magdalena.  Helsingfors: Svenska litteratursällskapet 

 i Finland 1992

Stenius, Henrik 1991: Massrörelser och folklorism. I  Musik sång Fest.   De finlandssvenska sångfesterna som kulturföreteelse och  impulsgivare. 1891-1991. Jakobstad: Finlands svenska sång- och  musikförbund.  

Hans Martins nygamla skärgård. Ser man efter hur den finlandssvenska populärmusiken har konstruerats i ballader, visor, sånger och schlagertexter... www.netikka.net/sek/docs/skargard.pdf