Höyrypäät ja mopopojat

Kansanmusiikki- ja tanssialan yleisteema vuosille 2011 ja 2012 nostaa esille tallentajat ja arkistot ja arkistojen aarteet sekä innostaa tämän ajan perinteen tallentamiseen. Syynä tähän on, että vuonna 2011 tulee kuluneeksi 100 vuotta Erkki Ala-Könnin syntymästä. Teeman nimeksi on valittu ”Höyrypäät ja mopopojat – Musiikkia ja tanssia tallentamassa”.

 

Erkki Ala-Könnin lisäksi erittäin merkittäviä tallentajia ovat olleet kansanmusiikin osalta muun muassa Otto Andersson, Armas Otto Väisänen, Ilmari Krohn, Armas Launis, sekä kansantanssin tallentajina Yngvar Heikel, H. A. Reinholm, Asko Pulkkinen, Anni Collan ja Otto Harju. Paikalliset tallentajat ovat myös tärkeitä esille nostettavaksi, ja ovat hyviä teemoja varsinkin paikallisissa tapahtumissa.

 

Suomessa toimii monta erittäin mielenkiintoista arkistoa, suurimpina Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS), Svenska litteratursällskapet (SLS), Tampereen yliopiston kansanperinteen arkisto ja Kansanmusiikki-instituutin arkisto. Näiden ja muiden arkistojen aarrearkkuihin kannattaa tutustua teeman aikana erityisen hyvin. Arkistojen esittelyt löytyvät Kansanmusiikki.fi-portaalista.

 

Kansanmusiikin ja -tanssin yleisteeman puitteissa halutaan aktivoida ihmisiä itsekin tallentamaan nykyajan perinnettä. Teematyöryhmän jäsenet Marko Aho ja Risto Blomster ovat toimittaneet tähän apuvälineeksi ”Jokamiehen perinteenkeruuopas” -kirjasen, joka julkaistaan Kansanmusiikki-instituutin julkaisusarjassa yhteistyönä Kansanmusiikin ja -tanssin edistämiskeskuksen kanssa. Kirja julkaistaan Folklandia-risteilyn yhteydessä.