Uusia julkaisuja

LuoMuKanteleet: Minä poljen, sinä ohjaat

cd

LuoMuKanteleiden kolmas CD on jälleen osoitus luovan musisoinnin ja tinkimättömän työskentelyn synnyttämistä hedelmistä. Nuorten muusikoiden saumaton yhteissoitto, erilaisten soittotekniikoiden luomat eloisat sävyt ja rikkaiden sovitusten aikaansaama täyteläinen sointi synnyttävät mielikuvia, jotka kuljettavat kuulijaa pohjoismaisten pelimannipitojen monimuotoisuudesta suomalaisen suven vaihtuviin tunnelmiin. Iältään 9-22 -vuotiaat muusikot osoittavat taitonsa sekä riemastuttavana yhtyeenä että luovina yksilöinä, joiden ainutlaatuisia äänenpainoja kuullaan myös omien sävellysten kautta. Suomalaista musiikkikasvatustyötä parhaimillaan! - Arja Kastinen

Julkaisija LuoMuKanteleet 2013

Tuima: Tuima

cd

Tuima soittaa vanhaa suomalaista elävää kansanmusiikkia omalla tuoreella ja rouhealla tavalla, yhdistäen eri tyylisuuntia, kurkkulaulua ja soittimia vapaasti tutunoloisiin kappaleisiin ja teemoihin. Lopputuloksena on omaperäinen, rouhea ja tuore äänimaailma, josta kuulijat kuitenkin löytävät kosketuspinnan vanhaan tradiitioon. Jotkut ovat kuvanneet musiikkia humoristisen melankooliseksi toiset käyttäneet ilmausta uusio- tai outlawfolk. 

Miia Pitkänen – laulu
Jukka-Pekka Lilja – laulu ja kurkkulaulu, kitara, igil, morinkhuur, jouhikko
Tapani Varis - kontrabasso, etniset puhaltimet, munniharppu...

2013

Tuigu: Sophian Rose

cd

Yhtye on perustettu vuonna 2010. Sen jäsenillä on kuitenkin pitkä yhteinen soittohistoria eri kokoonpanoissa. Juha Björninen ja Judo Wasama soittivat yhdessä Piirpauke-yhtyeessä jo 1970- luvulla.Erilaiset studio- ja TV-orkesterit toivat Rob Dominiksen, Jussi Liskin ja Björnisen yhteen. Levyllä vierailee kuubalainen rap-artisti Alex Sandunga.

 

1 Tuu tuu tupakkarulla

2 Sophian Rose

3 Gardens

4 Antskogs Visa

5 La Laa

6 Kamtshatka Blues 

7 Kirkonkyläll’ oli tanssit

8 Moonshine

9 Bospor Dilara

10 Visa från Rättvik

11 Gongista Door

12 Nordic Light

Julkaisija Sony music 2013

Kononen Suonna: Rinne-Sävelrunoelma Reino Rinteen teksteihin

cd

1. Kuusamon kosket (Säv. Suonna Kononen) 3.49
2.  Turhuuden torilla [RUNO] 1.22
3.  Sammalennostaja (Säv. Suonna Kononen) 3.30
4.  Pienet linnut [RUNO] 1.43
5.  Suloisin tuoksu (Säv. Suonna Kononen) 3.12
6.  Miljoonat kukat [RUNO] 1.02
7.  Herrat (Säv. Suonna Kononen) 2.05
8.  Puhelu Jumalalle [RUNO] 1.11
9.  Maan lapsen rukous (Säv. Suonna Kononen) 1.55
10. Puolet pois [RUNO] 1.35
11. Kitkajärven pinnalla (Säv. trad.) 1.05
12. Ei kaikki kulta kiillä [RUNO] 0.37
13. Hengen mysteeri (Säv. Suonna Kononen) 5.08
14. Kymmenen vangitun virran maa (Säv. Oskar Merikanto) 1.43
15. Samoja paskiaisia [RUNO] 5.04
16. Ikimetsän puut (Säv. Suonna Kononen) 2.44
17. Lurjukset [RUNO] 0.25
18. En maalaa pirua seinälle (Säv. Suonna Kononen) 2.00
19. Ei ole kansojen kaitsijaa [RUNO] 0.52
20. Hirmuliskojen aikaa (Säv. Suonna Kononen) 3.43
21. Joutukaa sielut [RUNO] 0.45
22. On aika kuunnella (Säv. Suonna Kononen) 2.07
23. Huuto [RUNO] 3.23
24. Anna minulle atomipommi (Säv. Suonna Kononen) 4.15
25. Koillismaan Kimalaja [RUNO] 2.28
26. Maasta sinä olet tullut... (Säv. Suonna Kononen) 0.22
27. Hyvästi ihana Maa... (Säv. Suonna Kononen) 2.53

SK: laulu, akustiset ja sähkökitarat, huuliharppu, mandoliini, flyygeli (16), Yamaha Portasound (20), lyömäsoittimet (20)

Levyn lausujat

Pentti Fagerholm (4, 10, 12, 21, 25)
Pekka Myllykoski (6, 15, 23, 26)
Petri Rinne (2, 8, 17, 19)

Avustavat muusikot

Petri Karttunen: sopraanosaksofoni (27)
Tapio Kojo: laulu (14), haitari (7), kosketinsoittimet (13)
Arto Laitinen: kosketinsoittimet (18)
Ville Lehtovaara: rummut (5, 13, 27)
Pekka Myllykoski: laulu (14)
Arto Pajukallio: sähkökitara (27)
Aapo Ruuttunen: taustalaulu (5, 7, 9, 11, 27)
Ilkka Vartiainen: pedal steel (5, 27)
Yrjö Vähäkallio: basso (5, 7, 11, 13, 27), slidekitara (13), lyömäsoittimet (2), rumpuluuppi (20)

Sovitukset Suonna Kononen & levyn laulajat ja muusikot
Tuotanto Suonna Kononen
Musiikin äänitys ja miksaus valtaosin Yrjö Vähäkallio
Apuäänitykset Tapio Kojo
Runojen äänitys Tapio Kojo ja Petri Rinne
Runojen editointi ja levyn masterointi J-J Nippala, Sonicimage-studio, Kouvola
Etukannen valokuva Silja Vehkalampi
Muut valokuvat Seppo Kononen, Suonna Kononen ja Reino Rinne
Kannet Pekka Makkonen

Maaseutumusiikki SMS-16

Julkaisija Maaseutumusiikki 2013

Rantanen Saijaleena: Laulun mahti ja sivistynyt kansalainen : Musiikki ja kansanvalistus Etelä-Pohjanmaalla 1860-luvulta suurlakkoon / Rantanen, Saijaleena.

verkkojulkaisu

Tutkimus selvittää, millä tavalla 1800-luvun puolivälin jälkeen käynnistynyt joukkojärjestäytymisen läpimurto vaikutti vallitsevaan musiikkikulttuuriin Etelä-Pohjanmaalla. Aktiivisen kansanvalistustoiminnan ja sitä seuranneen järjestäytymisen myötä raittiusliike, nuorisoseuraliike, työväenliike, vapaapalokunnat sekä lukuisat yhteiset juhlat, tapahtumat ja uudenlainen harrastustoiminta alkoivat koota ihmisiä yhteen kaupungeissa ja maaseudulla. 

Uusien joukkoliikkeiden musiikki erosi selvästi totutusta. Näkyvimpiä ilmiöitä olivat laulukuorot ja torvisoittokunnat, jotka olivat keskeinen osa järjestötoimintaa alusta alkaen. Ne saivat mallinsa korkeakulttuurista, ja myös niiden ohjelmisto koostui lähinnä teoksista, joita säätyläistö suosi käyttömusiikkinaan. Järjestäytymisen myötä uudet musiikkiryhmät ohjelmistoineen alkoivat yleistyä myös tavallisen kansan keskuudessa. 

Tutkimuksen keskeisenä teoreettisena näkökulmana on kansallisuusaate ja sen vaikutukset rahvaan musiikilliseen kasvatukseen. Musiikilla oli oleellinen merkitys 1800-luvun lopun kansallisissa riennoissa tilaisuuden luonteesta riippumatta. Sen käyttö ei kuitenkaan perustunut ainoastaan viihdyttävyyteen vaan sillä oli merkittävä rooli myös erilaisten yhteiskunnallisten ja poliittisten aatteiden välittämisessä. Fennomaanien toiminnan myötä musiikista tuli väline, symboli, jonka avulla suomalaiskansallisia tavoitteita iskostettiin tavallisen kansan mieliin. 

Etelä-Pohjanmaan osalta aiempi tutkimus järjestäytymisen ja musiikin suhteesta puuttuu lähes kokonaan. Maakunnalla oli kuitenkin keskeinen merkitys järjestäytymisen alkuvaiheessa, sillä Etelä-Pohjanmaalla perustettiin autonomisen Suomen ensimmäinen nuorisoseura, Kauhavan Nuorisoyhtiö, vuonna 1881, ja vuotta myöhemmin maakunnallinen Etelä-Pohjanmaan nuorisoseura, jonka vaikutuksesta nuorisoseura-aate levisi muualle maahan. Musiikilla oli alusta alkaen tärkeä merkitys nuorisoseuran toiminnassa ja kasvatuksellisessa tehtävässä. Nuorisoseurojen tärkeimmiksi tapahtumiksi muodostuivat jokakesäiset nuorisojuhlat, joiden yhteydessä järjestettiin 1800-luvun lopussa myös ensimmäiset laulu- ja soittojuhlat Kansanvalistusseuran mallin mukaan. Lisäksi huomattavan osan maakunnan kulttuuritoiminnasta muodostivat iltamat ja lukuisat muut huvitilaisuudet, joita eri yhdistykset järjestivät. Huvitapahtumien määrän lisääntyminen toimi pontimena uusien musiikkiseurojen perustamiselle, sillä niihin tarvittiin paljon musiikkiohjelmaa. 

Tutkimuksessa järjestäytymisen vaikutuksia paikalliseen musiikkikulttuuriin Etelä-Pohjanmaalla tarkastellaan ruohonjuuritasolla kahden paikallisen musiikkiseuran, Ilmajoen torvisoittokunnan ja Isokyrön laulukunnan näkökulmasta sekä laajemmin maakunnallisella tasolla. Huomion kohteena ovat erityisesti musiikin käyttöyhteydet sekä järjestäytymisen aiheuttamat muutokset musiikilliseen repertuaariin. Tutkimusajanjakso päättyy suurlakkoon, jonka jälkeen järjestökenttä ja lakkoon saakka varsin yhtenäinen musiikkikulttuuri alkoivat eriytyä.

PDF-versio löytyy osoitteesta http://ethesis.siba.fi/files/nbnfife201301111088.pdf

Julkaisija Sibelius-Akatemia 2013

Pirkko Moisala ja Elina Seye (toim.): Musiikki kulttuurina

kirja

"Musiikki kulttuurina" on johdanto etnomusikologian näkökulmiin, tutkimusmenetelmiin ja -asetelmiin suomalaisten tutkijoiden esitteleminä. Etnomusikologia on tieteenala, joka tutkii musiikkia kulttuurina ja kulttuurissa. Kirjan 16 artikkelissa esitellään musiikintutkimuksessa käytettyjä etnografisia ja musiikkianalyyttisiä tutkimusasetelmia, osallistuvia ja osallistavia tutkimusotteita sekä erilaisten kulttuurintutkimuksen teorioiden soveltamista musiikin tutkimuksessa. Tutkimukset käsittelevät populaari- ja kansanmusiikkia, länsimaista taidemusiikkia, maailmanmusiikkia, lastenmusiikkia, äänimaisemia ja tanssia sosiaalisena toimintana. Niissä tarkastellaan musiikin medioitumista ja ylirajaisuutta, paikallisen ja globaalin eroja sekä sukupuolen ja identiteetin rakentumista musiikkikäytänteissä.
ISBN 9789529994519

Julkaisija Suomen etnomusikologinen seura 2013

Tranotra: Trading Nordic Traditions

cd

"A clash between four musicians, each with their own musical heritage and aims. Together they create music that seeks to please and challenge both ears and feet. This Cd is the result of two years of traveling together in Sweden, Denmark, Finland and Norway, trying to understand what it means to be a trader of Nordic tradition."

Tuottaja: Timo Alakotila

Äänitys: Miikka Huttunen
Miksaus: Magnus Holmström
Masterointi: Fredrik Bengtsson

Yhtyeen kokoonpano: 

Benjamin Bech (DK): klarinetti ja bassoklarinetti
Olaug Furusæter (NO): viulu
Sven Midgren (SE): viulu ja alttoviulu
Markus Räsänen (SE/FI): haitari

Kaikki sovitukset ellei toisin mainita: Tranotra

1. Kaukana Lännessä

säv. Petri Hakala

2. Ambjøg Øy

trad. Gudbrandsdalen, Norja

3. Polska från Odense

säv. Markus Räsänen

4. Hoppet

säv. Sven Midgren, sov. Sven Midgren

5. Krokodiltårar

säv. Mats Edén

6. Morning Waltz for Tranotra

säv. Topi Korhonen

7. I väntan på Krilon

säv. Sven Midgren, sov. Sven Midgren

8. Influence du 7/8

säv. Markus Räsänen

9. Høst i Helsinki

säv. Olaug Furusæter, sov. Bech/Furusæter/Midgren

SEWJN13

Julkaisija Gammalthea 2013

Nathan Riki Thompson: Shaped by the Sea

cd

"The pieces on this album are shaped by memories of growing up by the sea, travels to distant shores, and a constant longing to be close to the ocean."

Tuottaja: Nathan Riki Thompson
Äänitys: Les Mommsen at Sanp Studios and Assault and Battery Studios
Miksaus: Miikka Huttunen at Sibelius Academy studios
Masterointi: Svante Forsbäck at Chartmakers

Yhtyeen kokoonpano: 

Adriano Adewale (Brazil): perkussiot
Dylan Fowler (Wales): kitara
Nia Lynn (Wales): laulu
Nathan Riki Thompson (Australia): kontrabasso, maasai-huilu, marimbula, kalimba
Timo Väänänen(Finland): kantele
Mauricio Velasierra (Colombia): kena-huilu, moseño-huilu, pillit
Genevieve Wilkins (Australia): viprafoni, marimba

Vierailevat muusikot:
Simon Allen (UK): waterphone
Ilkka Heinonen (FInland): jouhikko
Mari Kalkun (Estonia):laulu (raita 1)
Natasha Zielazinski (USA): sello

Kaikki sävellykset ja sovitukset: Nathan Riki Thompson paitsi:

Postcard 1 (underwater): Fowler/Thompson
Steps (ode to Laura): Nia Lynn
Postcard 2 (blue ocean): Adewale/Fowler/Lynn/Thomson

1. Vetelkõnd

2. Shaped by the Sea

3. Postcard 1 (underwater)

4. Underwater

5. Kapiti Island

6. Mzuka

7. Steps (ode to Laura)

8. Dance for Kai

9. Postcard 2 (blue ocean)

10. Gaia (Kasper's theme)

Julkaisija Nathan Riki Thompson 2013

Sippola, Laura: Like a Lullaby

cd

Äänitys ja miksaus: Kimmo Antikainen, Janne Oinas

Masterointi: Pauli Saastamoinen, Finnvox

Yhtyeen kokoonpano: 

Laura Sippola: laulu, piano
Peter Engberg: kitarat
Tuure Koski: sähkö- ja kontrabasso
Kepa Kettunen: rummut, lyömäsoittimet

Sävellykset ja lyriikat: Laura Sippola paitsi raita 5: Laura Sippola & Dave Madden ja raita 11: Laura Sippola & Nano Whitman

1. Like Lullaby

2. Baby Was a Loner

3. Sax'n Joe

4. Over Here

5. Voice Mail

6. Clouds

7. Special Like You

8. Good Girl

9. Godmother

10. If He Was a Rock

11. Best Friend, Boy

12. Morse for Nature

 

 RANO21322

Julkaisija Ranka Kustannus 2013

Duo Milla Viljamaa & Johanna Juhola - Tango Diary

cd

Johannan ja Millan säveltämät elokuvallisia mielikuvia herättävät tangot ovat saaneet inspiraationsa monitaiteilija Elina Lajusen Buenos Airesin ja Berliinin
tangontutkimusmatkoillaan kirjoittamista päiväkirjamerkinnöistä.Kappaleiden aiheina toimivat tarinat kertovat esim. yhden tangon mittaisesta
rakastumisesta, hyvien tuulten kaupungista Buenos Airesista, tangotanssin bambista pikku milonguerasta ja vuokrattavista tangopartnereista taxi dancereista. 

Tuottaja: Johanna Juhola, Milla Viljamaa ja Johannes Laiho

Äänitys: Johannes Laiho
Miksaus: Johannes Laiho
Masterointi: Svante Forsbäck, Chartmakers

Yhtyeen kokoonpano: 

Johanna Juhola: 5-riviset haitarit, klaviola (7), accordina (3), lelupiano (5), syntetisaattorit (1, 3, 7), perkussiot
Milla Viljamaa: piano, laulu, puulatikko, efektisymbaalit, syntetisaattorit, preparoitu piano, melodica

1. Neljän minuutin rakkaus - Four Minute Love 
   Story
    (Johanna Juhola)
2. The City of Fair Winds                                 
    (Milla Viljamaa)
3. Vapaalla jalalla - The Free Leg                                
   (Johanna Juhola)
4. Deneb                                             
    (Milla Viljamaa)
5. Pikku Milonguera - Little Milonguera                            
   (Johanna Juhola)
6. Taxi Dancer                                         
    (Milla Viljamaa)
7. Rauha - Calm                                             
   (Johanna Juhola)
8. Satu turkkilaisesta kuninkaasta - A Tale of    
   The Turkish King
    (Milla Viljamaa)
9. Linda                                                 
   (Johanna Juhola)
10. Mieskeijut - Male Fairies   

Julkaisija Duo Milla Viljamaa & Johanna Juhola 2013

Kaustisen Jamivihko 2013

nuottikirja

Kaustinen Folk Music Festivalin vuoden 2013 Jamisoittokappaleet. Sarjansa kolmas edustaja Kaustisen jamivihko 2013 pitää sisällään jälleen kansanmusiikkijuhlien jamityöpajojen sävelmäsatoa kompaktissa muodossa. Vuodet vaihtuvat ja jamit paranevat!

Julkaisija Kansanmusiikki-instituuti 2013

Orffit: Kuinka bumerangia heitetään

cd

Yli 3000 keikkaa heittänyt, Emma-tuomariston kunniamaininnalla palkittu ja lukuisista TV- sekä radioesiintymisistä tunnettu lastenmusiikkiyhtye Orffit palaa yhdeksännellä studioalbumillaan Kuinka bumerangia heitetään? 3. toukokuuta. TV 2:lla esitetystä Laulujen osto- ja myyntiliike -sarjastaankin tunnettu trio esittää elämän kolme kinkkistä peruskysymystä:

  1. Ollako vai eikö olla?
  2. Mikä on elämän tarkoitus?
  3. Kuinka bumerangia heitetään?

Julkaisija Playgorund music 2013

Wind on Wind: Sees

cd

Wind on Wind on ryhmä, joka tutkii ja esittää musiikkia kansanomaisilla puhaltimilla. Sen sovitusten alkuituina on ollut rahisevia arkistoäänitteitä, vanhoja nuotinnoksia ja erilaisten puhaltimien yksilöllisiä sointeja. Ajattomien perinnesävelmien lisäksi mukana on myös uusia sävellyksiä. Seitsenjäsenisen pilliorkesterin poluilla soivat seesteiset hetket ja metsäiset biitit. Levyn taiteellisena tuottaja on toiminut ruotsalainen Göran Månsson.

Muusikot: Kirsi Ojala, Kristiina Ilmonen, Sanne Tschirpke, Heidi Haapoja, Mimmi Laaksonen sekä Leena Paukkunen

Julkaisija Ääniä records 2013

Nakkilan Seudun Harmonikat: Raimo Pihlajamaa – Menneet vuodet

cd

Nakkilan Seudun Harmonikat -yhdistys on saanut alkunsa kansalaisopiston Harmonikkapiiristä ja on perustettu vuonna 1990. Nakkilan Seudun Harmonikat on noin 20:stä perustajajäsenestä kasvanut 200:n harmonikansoitonharrastajan seutukunnalliseksi yhdistykseksi.

Tunnettu harmonikkataiteilija Raimo Pihlajamaa täytti 75. vuotta. 4.3.2012. Porissa. 1962 Raimo perusto Poriin oman harmonikkaopiston ja -myynnin. Tämä levy julkaistiin Raimo Pihlajamaan kunniaks

Julkaisija Nakkilan Seudun Harmonikat 2013

Mimmit: Vuodenajat

cd

Vuodenajat- levyllä Mimmit vievät kuulijat musiikkimatkalle läpi vuodenkierron

Juhannuksesta jouluun ja kekristä hanamiin. Matka alkaa Vaskimetsän iloisesta keväästä päättyen Lumikuningattaren sadunomaiseen tunnelmaan. Lauluissa tavataan niin Kirsikankukkatyttö Sakura, Jääkarhu Nanook ja Lohikäärme Puff kuin Vaskimetsässä asustavia hirviöitäkin. Levyllä Mimmien taustalla kuullaan eri pop-, jazz- ja kansamusiikkibändeistä tuttuja huippumuusikoita mm. Tuomas Logrèn, Peter Lerche, Antti Halmetoja, Lasse Piirainen, Abdissa Assefa, Jukka Kyllönen, Matti Kallio. Soitinvalikoima on Mimmien tyyliin runsas, ulottuen akustisista kielisoittimista jousikvartettiin ja low whistlesta ukuleleen. Levyn sävellykset ja sanoitukset ovat pääasiassa Pauliina Lerchen käsialaa, sovituksista vastaavat Tuomas Logrèn, Peter Lerche, Jukka Kyllönen ja Lasse Piirainen.

Julkaisija Universal Music 2013

Arto & Antti Järvelä: Os Fera liluli

cd

Pelimannit ja serkukset Arto ja Antti Järvelä ovat tehneet yhteisen levyn musiikkia viululla ja kitaralla.

Vesi kesä / Foops / Omatekovalssi / Onnentoivotuspolska / Myötämäen marssi / Verna / Rantasauna & kesäkuu / Quincha mejorada / Reinon knäpsäys / Friarvalsin / Polska Ostrobott & Rahapolska / Hemminki & Rian-Aleksi / Os Fera liluli

 

Julkaisija OArtMusic 2013

Kujanpää, Juha: Kivenpyörittäjä – tales and travels

cd

Säveltäjä ja pianisti Juha Kujanpään ensimmäinen omalla nimellä julkaistu albumi, Kuu Records -merkillä ilmestynyt levy, "KIvenpyörittäjä" yhdistää Kujanpään muusikkouden kaksi eri puolta: akustisen pelimannipoljennon ja sähköisen rock/jazzin. Kivenpyörittäjä on instrumentaalimusiikkia isolla kokoonpanolla, vahvasti suomalaista sävelkieltä Pekka Pohjolan, Anssi Tikanmäen ja JPP:n hengessä. Kujanpään musiikissa yhdistyvät kauniit viulumelodiat, raivokkaat fuzz-kitarat, voima, suomalainen havumetsä ja heinäkuun yöt.

1. Matkamusiikki - Tales and Travels 08:02

2. Kivenpyörittäjä - Boulder Dash

3. Suomenmaa - Samba da Finlandia

4. Hääpolska - Wedding Polska

5. Arkipäivän ylistys - Ode to Everyday

6. Different Polska

7. Islannin vesi - Iceland Water

8. Kaukametsä - Far Forest

9. Heinäkuun yöt - Nights of July

10. Kaukametsä - Far Forest (reprise)

Juha Kujanpää (keys)

Timo Kämäräinen (guitar, mandolin)

Tero Tuovinen (bass)

Jussi Miettola (drums)

 

Tommi Asplund, Kukka Lehto, Esko Järvelä (violins)

Vesa Norilo (cello)

Henri Haapakoski (flute, sax)

Sami Kurppa (clarinet)

Panu Sivonen (oboe, english horn)

 

Henrik Sandås (bandoneon)

Teija Niku (accordeon)

Verneri Pohjola (trumpet)

Markus Jaatinen (percussion)

Julkaisija Kuu Records 2013

Saarela, Desiree & Triskel: Tidsemigranten

cd

Désirée Saarela & Triskelin uusi levy, Tidsemigranten koostuu Désiréen omalla äidinkielellään ruotsilla luoduista sanoituksista ja lauluista singer-songwriter – henkeen. Levyllä Désirée esittää laulunsa niin soolona kuin yhdessä Triskel- yhtyeen kanssa. Musiikissa yhdistyy nykypäivän singer-songwriter -perinne vahvaan kansanmusiikkitulkintaan.

Levyn laulut kuvaavat siirtolaisuutta niin historiallisesta näkökulmasta 1900-luvun alkupuolelta, Désiréen oman suvun tarinan kautta, kuin nykypäivän "ajassamatkustamista" ja hetkessä elämisen haasteellisuutta - siitä levyn nimi, ”Tidsemigranten”. Musiikki on ajatonta ja tunnelma täynnä sydäntä sekä tarinankerronnan lumoa.

Tuottaja: Désirée Saarela

Äänitys: Janne Viksten
Miksaus: Arabia Pop Jazz Studios
Masterointi: Svante Försbäck

Yhtyeen kokoonpano: 

Désirée Saarela: laulu, kitara, mandoliini
Kirsi VInkki: viulu: alttoviulu, jouhikko, kampiliira, kellopeli, laulu
Samuli Karjalaine: busuki, kantele, harppu, huilut, laulu

1. Ruth

Säv. Désirée Saarela, san. Désirée Saarela, sov. Désirée Saarela & Triskel

2. Iris

Säv. Désirée Saarela, san. Désirée Saarela, sov. Désirée Saarela & Triskel

3. Blå

säv. Désirée Saarela, san. Désirée Saarela, sov. Désirée Saarela & Triskel

4. Jag ville stanna kvar

säv. Désirée Saarela, san. Désirée Saarela, sov. Désirée Saarela & Triskel

 5. Sigrid's song

säv. Désirée Saarela, san. Désirée Saarela, sov. Désirée Saarela

6. Selma

säv. Désirée Saarela, san. Désirée Saarela, sov. Désirée Saarela

 7. Julina

säv. Désirée Saarela, san. Désirée Saarela, sov. Désirée Saarela, Kirsti Vinkki

8. Båten till Halifax

säv. Désirée Saarela, san. Désirée Saarela, sov. Désirée Saarela, Kirsti Vinkki

9. Tidsemigranten

säv. Désirée Saarela, san. Désirée Saarela, sov. Désirée Saarela & Triskel

10. Skogsråd

säv. Désirée Saarela, san. Désirée Saarela, sov. Désirée Saarela & Triskel

11. Snäcksamlaren

säv. Désirée Saarela, san. Désirée Saarela, sov. Désirée Saarela & Triskel

12. Allt är bra

säv. Désirée Saarela, san. Désirée Saarela, sov. Désirée Saarela & Triskel

 DS02

Julkaisija Desiree Saarela 2013

Reijonen, Riitta: Kotikylälle

cd

Tämän äänitteen syntyyn ovat vaikuttaneet muistot kotikylästä ja halu säilyttää pelimanniperinnettä.

Kaksi Saviojan polkkaa / Kotikylälle / Uutteran Einarin hääjenkka / Kotimuistelma / Marssi Keuruulta / Virsu-Jussin valssi / Tervalaulu / Suutarin Jussin polkka / Pääskysten lähtö / Hyväntuulinen emäntä aittapolulla / Mehtä-Heikin valssi / Majaniemen Aaron jenkka / Nuoren miehen elämä / Vanha masurkka Leo Saviojalta / Keuruun mummun jenkka / Kolhon polkka / Viitasen Ilmarin polkka / Laskiaisvalssi / Riitan jenkka / Koski-valssi / Muisto Keuruulta / Käki kukkuu / Metsätähdet, lumitähdet / Hurmuri / Lintunen

Julkaisija Riitta Reijonen 2013

Pömpeli: Fililoora

cd

Härmäläisen syrämmestä" (1998) ja "Puuställin Häät" (2004). Kotimaan festivaalien ja klubien lisäksi yhtye on esiintynyt myös Ruotsissa, Virossa, Latviassa ja Ranskassa. Yhtye on palkittu mm. Alahärmän kunnan kulttuuripalkinnolla vuonna 1995. Yhtye on nimetty "Vuoden Speliyhtyeeksi 1998". Vuonna 2011 yhtyeelle myönnettiin Härmäläänen maineteko - palkinto. Kansanmusiikkiyhdistys Pömpelin ry:ntoimenkuvaan kuuluu erityisesti eteläpohjalaisen kansanmusiikin edistäminen ja tunnetuksi tekeminen.

Julkaisija Pömpeli 2013

Sivut

Selaa vanhempia julkaisuja