Kansanmusiikkilliiton putiikki

Museovirasto on jakanut avustuksia aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin sekä maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

Museovirasto on jakanut 113 700 euroa aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin yhteisöille, kansalaisjärjestöille ja muille tahoille. Haku tähän tarkoitukseen oli avoinna ensimmäistä kertaa. Avustusta sai 12 hakemusta, joiden saama keskimääräinen avustussumma oli 9 475 euroa.

 

Rahoitusta myönnettiin aineettoman kulttuuriperinnön suojelua ja vaalimista edistäviin hankkeisiin, yhteisölähtöisten toimintamallien kehittämiseen, tietoisuuden lisäämiseen sekä elävän perinnön siirtämistä ja välittämistä tukevien menetelmien kehittämiseen. Avustushakemuksia saapui 48. Haettujen avustusten yhteissumma oli 781 909 euroa.

 

Maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin Museovirasto jakoi 46 300 euroa. Avustusta sai 4 hakemusta. Rahoitusta myönnettiin hankkeille, jotka edistävät Suomen maailmanperintökohteiden säilymistä, kehittämistä ja tutkimusta, edistävät kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä maailmanperintökohteisiin liittyen ja/tai lisää tietoisuutta kohteista ja maailmanperinnöstä. Avustushakemuksia saapui 6. Haettujen avustusten yhteissumma oli 115 762 euroa

 

Lisätietoja aineettoman kulttuuriperinnön avustusten jakamisesta antavat

erikoisasiantuntija Eija Liukkonen, puh. 0295 33 6009, eija.liukkonen@museovirasto.fi sekä

erikoisasiantuntija Leena Marsio, puh. 0295 33 6017, leena.marsio@museovirasto.fi 

Lisätietoja avustusta saaneista hankkeista saa ko. yhteisöiltä, kansalaisjärjestöitä ja tahoilta. Lisää Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksesta Suomessa www.aineetonkulttuuriperinto.fi

 

Lisätietoja maailmanperintökohteiden avustusten jakamisesta antavat

erikoisasiantuntija Stefan Wessman, puh. 0295 33 6256, stefan.wessman@nba.fi

Lisätietoja avustusta saaneista hankkeista saa ko. yhteisöiltä, kansalaisjärjestöitä ja tahoilta.

 

Aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin myönnetyt avustukset:

Elokuvaosuuskunta Camera Cagliostro
6 100 euroa romanikulttuurin museon julkaisusarjan ensimmäisiin teoksiin sekä kahteen perinteenkeruuprojektiin

Finlands Svenska Folkdansring rf
8 000 euro för att samla in 30 opublicerade finlandssvenska folkdanser till ett häfte med dansbeskrivningar & noter samt arrangering av noter från Instruktionshäfte

Kansanmusiikki-instituutti ry
5 500 euroa elävän perinnön seminaariin ja ohjelmakokonaisuuteen Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla 2019

Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry
12 600 euroa perinteiden moninaisuuden näkyvyyttä edistävän Juhlakalenteri-verkkopalvelun pedagogiseen syventämiseen

ProSiika ry
3 000 euroa Meän maa matkalla maailmalle? -hankkeeseen 

Riihimäen kaupunki
14 000 euroa valmisteluprojektiin monikansallista hakemusta varten lasinpuhaltamisen liittämiseksi Unescon kansainväliseen aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon 2019‒2020

Romano Missio Ry
6 500 euroa Barvalo Dzii - Rikas Sydän - taidetyöpajatoimintaan 

Runolaulu-Akatemian kannatusyhdistys ry
5 000 euroa Runolaulu aineettoman kulttuuriperinnön elementtinä - suojelua ja vaalimista edistävään yhteistyö- ja kehittämishankkeeseen

Samova ry
10 000 euroa Tarinankerrontafestivaalien järjestämiseen

Sirkuksen tiedotuskeskus ry
9 000 euroa sirkusmuistitietokeruulle projektikoordinaattorin palkkaamiseen

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry
18 000 euroa Live Elävä perintö-hankkeeseen

Suomen Nuorisoseurat ry
16 000 euroa Koko Suomi osaa Sottiisia! -kansanomaisten paritanssien kehittämis- ja yhteistyöhankkeeseen

 

Maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin myönnetyt avustukset:

Petäjäveden kunta

Petäjäveden vanhan kirkon matkailu- ja kulttuuripalveluhanke 35 000 €
Rauman kaupunki

Sammallahdenmäki 20 vuotta maailmanperintökohteena -juhlaseminaari 4 500 €

Rauman kaupunki

Matka-avustus Pohjoismaiseen maailmanperintökonferenssiin osallistuminen 1 800 €

Vanha Rauma Yhdistys ry

Asiantuntija-artikkelin kirjoittajan palkkio Vanhan Rauman säilyneitä interiöörejä dokumentoivaan teokseen 5 000 €