Kansanmusiikkilliiton putiikki

KEK allekirjoitti Teesit tasa-arvon, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi musiikkialalla

Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskus haluaa osaltaan edistää tasa-arvoa, monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta musiikkialalla. Perusteet teeseille tasa-arvon ja diversiteetin edistämiseksi musiikkialalla luotiin Musiikki & Media -tapahtuman yhteydessä 5.10.2017. Musiikkialan ammattilaisista koostunut työryhmä on työstänyt teesit lopulliseen muotoonsa. Teeseillä pyritään edistämään musiikkialan yhteistä, tasa-arvoista tulevaisuutta. Kutsumme mukaan kaikki musiikkialan ammattilaiset allekirjoittamaan ja jakamaan teesit. Hankkeen koordinoi Music Finland.

Sitoudumme parhaalla mahdollisella tavalla noudattamaan alla olevia toimintaperiaatteita, jotka pyrkivät edistämään tasa-arvon, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista musiikkialalla. KEK on allekirjoittanut seuraavat teesit:

 

1. Organisaatiomme sitoutuu vuoden 2018 loppuun mennessä tekemään tai päivittämään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-suunnitelman ja noudattamaan sitä. 

2. Sitoudumme viestinnässämme edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta aktiivisesti.

3. Rekrytoinnissa ja palkkauksessa sitoudumme noudattamaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatetta sekä takaamme kaikille turvallisen ja syrjinnästä vapaan työympäristön. 

4. Tavoitteenamme on, että tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus toteutuvat myös organisaatiomme hallinnossa ja johdossa. 

5. Toteutamme taiteellisessa päätöksenteossa tasa-arvoa, monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta. 

6. Lapsilla ja nuorilla on oikeus valita musiikillinen polkunsa ilman ennakkoasenteita, taustastaan ja sukupuolestaan riippumatta. Omalla toiminnallamme ja esimerkillämme pyrimme kannustamaan heitä rohkeisiin ja itsenäisiin valintoihin. 

 

Lue lisää: https://www.yhdenvertainenmusiikkiala.com/

 

---

 

Theses for promoting equality, non-discrimination and diversity in the music sector

 

The bases for the theses for promoting equality and diversity in the music sector were created during Music & Media event on October 5, 2017. A working group consisting of music industry professionals has written the theses into their final form. The theses aim to advance the shared, equal future of the music industry in Finland. We invite all music professionals to sign and share the theses. The project is coordinated by Music Finland.

MOREhttps://www.yhdenvertainenmusiikkiala.com/in-english