Kansanmusiikkilliiton putiikki

Kansanmusiikin ja kansantanssin kulttuuripoliittinen tavoiteohjelma VISIO2025 on nyt netissä

Alan uusi tavoiteohjelma VISIO2025 on nyt netissä luettavissa ja ladattavissa osoitteesta: kansanmusiikki.fi/visio2025

Työ VISIO2025 parissa aloitettiin 2015, kun Kansanmusiikin edistämiskeskus ry sekä Folklore Suomi – Finland yhdistyivät.  Uuden järjestön nimeksi tuli Kansanmusiikin ja kansantanssin edistämiskeskus, ja sen säännöissä tehtäväksi määriteltiin ”edistää kansanmusiikkia ja kansantanssia, sekä niihin liittyviä soitinrakennusta sekä puku- ja tapaperinteitä. Lisäksi tehtävänä on edistää näiden alojen asemaa ja merkitystä kansallisen kulttuuripolitiikan osana sekä koordinoida jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppanien kansainvälistä yhteistyötä ja huolehtia kansallisesta yhteistyöstä.” 

Järjestöjen yhdistyminen oli merkittävä askel suomalaisen kansanmusiikin ja kansantanssin kehityksessä, joka luonnollisesti herätteli pohtimaan alalle yhteisiä päämääriä ja määrittelemään tulevaisuuden suuntaviivoja. Tavoiteohjelmaa on käsitelty useissa seminaareissa, ja se julkaistaan virallisesti FolkForum-seminaarissa 12.1.2018. Visioon on voinut tutustua etukäteen jo netissä, ja seminaarissa sitä käsitellään kommentaattoreiden puheenvuorojen ja paneelin avulla.

Ohjelma sisältää tiivistetyssä muodossa kansanmusiikin ja kansantanssin kentän toimijoiden ajatuksia ja pohdintoja alansa tulevaisuudesta. Päärungon muodostavat itse visio sekä ehdotus viideksi alan taidekäsityksen kiteyttäväksi teesiksi, joiden avulla pyritään herättelemään keskustelua alan perusarvoista ja lähtökohdista. Esipuheen ja teesien jälkeen ohjelmassa käydään läpi alan eri osa-alueiden tulevaisuuden tavoitetiloja. Kansanmusiikin ja kansantanssin edistämiskeskus toivoo, että kulttuuripoliittinen tavoiteohjelma Visio2025 löytäisi tiensä mahdollisimman monen kansanmusiikista ja kansantanssista kiinnostuneen lukulistalle ja toimisi keskustelun herättelijänä niin alan sisällä kuin sen ulkopuolellakin.