Kansanmusiikkilliiton putiikki

Det största hotet mot den finlandssvenska kulturen är finlandssvenskarna själva

Finlandssvenska folkmusiker samarbetar för att lyfta fram värdet av den egna kulturen

Hur mycket vet du egentligen om den finlandssvenska musikkulturen? Vad känner du till förutom de stereotypa snapsvisorna? Visste du att menuettraditionen har hållits livskraftig på västkusten i hundratals år och att det ständigt skapas ny finlandssvensk musik?

Fyra professionella finlandssvenska folkmusiker har i höst förenat sina krafter under det gemensamma projektet Seaside Sounds from Finland. Målet är förutom att för första gången presentera den finlandssvenska folkmusiken vid världens ledande världsmusikmässa Womex, som hålls i Tammerfors i oktober, även höja medvetandet och värdet av det egna kulturarvet och göra det bättre känt i hemlandet och Norden.

Tvåspråkigheten är en stark del av mitt musikerskap, berättar Maria Kalaniemi, en av Finlands internationellt mest kända folkmusiker, som förra året erhöll statspriset i musik samt som första finländska folkmusiker utnämndes till ledamot i Kungliga Musikaliska Akademien i Sverige.

I min repertoar ingår mycket finlandssvensk “rotmusik” och till exempel det ålderdomliga språket i de medeltida balladerna vibrerar djupt i mig. Språken lever parallellt inom mig och då jag uppträder utomlands sjunger jag på de bägge inhemska, utan att desto mer fundera på det – det är kompositionen eller sången i sig själv som bestämmer språket.

För mig är finlandssvenskheten framför allt mångfacetterad, inspirerande och näringsgivande. Jag är uppvuxen i ett arbetarhem och både mitt modersmål svenska och mitt fadersmål Savolaxdialekt har påverkat och berikat min identitet. På sätt och vis har jag upplevt mig som ett slags outsider i bägge lägren, vilket också har känts befriande.

Ett litet språk kan också ses som en rikedom

Under rubriken Seaside Sounds from Finland samsas fyra olika musiker: var och en har sin egen profil, samtidigt som de alla samarbetar flitigt i olika kombinationer. Förutom Kalaniemi medverkar Marianne Maans, som under sin långa karriär ständigt arbetat med den finlandssvenska folkmusiken, men dessutom sysslar med musik i vården och mentalträning, Juulia Salonen, som i sin verksamhet starkt kombinerar musik och berättande, samt Désirée Saarela, som till profilen är en singer-songwriter med stark folkmusikalisk färg.

Den finlandssvenska musiken och kulturen överlag skulle förtjäna mycket mer uppmärksamhet såväl i vårt eget land som internationellt sett, påpekar Désirée Saarela, som är initiativtagare till projektet.

I Finland finns en stor kulturell mångfald, vilket inte nödvändigtvis syns i medierna, till exempel i radioutbudet. Emellanåt upplever jag att det största hotet mot den finlandssvenska kulturen är finlandssvenskarna själva – om vi inte arbetar för att föra fram vår kultur och göra den synlig, vem ska göra det då? Vi vill inte heller begränsa det här nya samarbetsprojektet till bara folkmusik, därför har vi medvetet valt den genreöverskridande titeln Seaside Sounds from Finland.

Som finlandssvensk musiker är det inte lätt att föra fram sin egen musik i Finland. Många tycker att det känns hopplöst att sjunga på svenska, att kretsarna är så små. Ett sällsynt språk kan ändå upplevas som en rikedom, internationellt sett till och med som något exotiskt.

Inom världsmusikbranschen ses det inte som något problem att sjunga på ett litet språk, vi kunde lära oss något av det. I Storbritannien finns för tillfället många aktiva singer-songwriters från Wales, som sjunger på sitt eget språk. Själv älskar jag att lyssna på till exempel Cesaria Evoras musik – även om jag inte nödvändigtvis förstår ett ord av texten når känslorna mig! Då man frågar toppnamn inom den internationella musikbranschen om man modigt kan sjunga på sitt modersmål upplever de inte det som ett problem, tvärtom.

Seaside Sounds from Finland -projektet finansieras av Svenska Kulturfonden och koordineras av Främjande centralen för folkmusik och folkdans.

Seaside Sounds from Finland

  • presenterar sig för första gången vid Womex-mässan i Tammerfors 23.–26.10.2019
  • projektets webbsidor har öppnat på adressen www.seasidesounds.fi
  • alla fyra musiker uppträder hela tiden aktivt i Finland och utomlands. Désirée Saarela kommer ut med ett nytt soloalbum i oktober. Maria Kalaniemis program i höst omfattar bl.a. en Tysklandsturné med Eero Grundström samt julturnén Seimiyö.
  • för tillfället bor musikerna i olika delar av Svenskfinland: Désirée Saarela i Pedersöre, Marianne Maans i Åbo, Maria Kalaniemi i Esbo och Juulia Salonen i Kervo.
 

Ytterligare information och intervjuförfrågningar:

Désirée Saarela, 044 043 4074, info@desireesaarela.fi
Maria Kalaniemi, 040 553 9199, maria.kalaniemi@gmail.com
Marianne Maans, 040 5258819, marianne.maans@gmail.com
Juulia Salonen, 041-5053744, juulia.salonen@iki.fi

Pressbilder finns på projektets webbplats: www.seasidesounds.fi/press

 

Riitta Huttunen, Främjande centralen för folkmusik och folkdans, 050 355 1036, toiminnanjohtaja@kansanmusiikkikansantanssi.fi

www.folkmusikfolkdans.fi

 

Meddelare: Marjatta & Kaisa - maetka.fi