2013 Toimintakertomus

Johdanto

Kansanmusiikin ja –tanssin edistämiskeskuksen (KEK) vuosi 2013 jatkoi vuonna 2012 aloitettua strategiatyötä mihin sisältyy kahden kansanmusiikin ja kansantanssin alan kahden kattojärjestön, Folklore Suomi Finlandin sekä Kansanmusiikin ja –tanssi edistämiskeskuksen toiminnan yhdistäminen sekä koko alan yhteisen tavoiteohjelman VISIO2025 valmistaminen yhdessä jäsenjärjestöjen ja vapaan kentän kanssa.

 

Valtion yleisavustus pieneni kertomusvuonna 19 500 euroon (2012:20 000 euroa). Rahoituksen pienentyessä ja toiminnan kriittisen tarkastelun tuloksena päädyttiin hallituksessa priorisoimaan toimintoja. Edistämiskeskuksen hallitus on priorisoinut kansanmusiikki.fi –portaalin toiminnoista tärkeimmäksi. Portaali toimii alan merkittävimpänä yhteen kokoavana tiedotusmediana. Portaalin päivittämisoikeuksia jaettiin jäsenjärjestöille, mutta portaalin hyvä ylläpito vaatisi edelleen merkittävämpiä taloudellisia panoksia.  Edistämiskeskuksen asemaa alan edunvalvojana sekä osana kansanmusiikin ja –tanssin koko kentän toimintaa pyrittiin vahvistamaan mm. antamalla lausuntoja uusien taidetoimikuntien jäseniksi ja toiminnanjohtajan vierailuilla jäsenjärjestöjen luona.

 

Vuonna 2013 käynnistettiin koko kansanmusiikin ja kansantanssin alaa koskeva merkittävä yhteisen tavoiteohjelman valmistaminen VISIO2025 (työnimi). Kansamusiikin aikaisempi tavoiteohjelma julkaistiin vuonna 1991 ja kansantanssilla ei ole tavoiteohjelmaa tehty koskaan. Vuonna 2011 on tehty kansantanssin kentällä tilanneselvitys. Yhteisen tavoiteohjelman työ jatkuu vuoden 2014 läpi ja tavoiteohjelma julkaistaan 2015 vuoden alussa sähköisenä versiona.

 

Vuosi 2013 oli koko kentän yhtenäistämisen aikaa. Toimintakulttuuria pyrittiin kehittämään koko kansanmusiikin ja –tanssin, mukaan lukien kansanomaisten soitinrakennuksen kenttää palvelevaksi. Prosessi tulee jatkumaan tulevaisuudessa. Toiminnan kehittäminen  vaatii jatkossa lisää sekä käytössä olevaa työaikaa että rahoitusta.

 

Yleistä

Edistämiskeskuksen toiminnan tarkoituksena on kansanmusiikki-, kansantanssi- ja soitinrakennustoiminnan edistäminen, käsittäen sekä harrastus- että ammattilaistoiminnan. Määritelmä sisältää valtakulttuurin lisäksi niin perinteisten vähemmistöjen kuin uussuomalaistenkin musiikkiperinteet. Edistämiskeskuksen toimialueena on koko Suomi.

 

Sääntöjen mukaan tarkoituksen toteuttamiseksi edistämiskeskus

1) edustaa kohdassa kansanmusiikki-, kansantanssi- ja soitinrakennustoiminnan yhteisiä etuja suhteessa valtiovaltaan, muihin valtakunnallisiin keskusjärjestöihin ja julkisiin tiedotusvälineisiin sekä alan kansainvälisessä yhteistyössä;

2) edistää alan esittämis-, tallennus-, tutkimus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa sekä

3) toteuttaa sellaisia kohdassa 2. mainittuihin toimialoihin liittyviä projekteja, jotka edellyttävät laaja-alaista yhteistyötä eri yhteisöjen kesken.

 

Vuonna 2013 toteutettiin kahta yleisteemaa. Vuosien 2012-2013 Kantele palaa! ja vuosien 2013-2014 Rajatapaus-Borderline-Gränsfall.
 
 
 
 
 
Kansanmusiikin ja –tanssin edistämiskeskuksen toiminnanjohtajana toimii Riitta-Liisa Joutsenlahti (12t/viikko). Joutsenlahden sairaslomasijaisina 27.6.-30.11.2013 välisenä aikana toimivat Alma Joutsenlahti portaalin päivittäjä 5.7.-30.11.2013 sekä Sirpa Lahti toiminnanjohtajan sijaisena 24.8.-30.11.2013.

 

 

2. Jäsenistö

Edistämiskeskuksella on 19 varsinaista jäsenyhteisöä.

Finlands Svenska Folkdansring
Finlands svenska folkmusikinstitut
Finlands svenska spelmansförbund
Föreningen Brage i Helsingfors
Kansanmusiikki-instituutti
Kansantanssinuorten Liitto
Kanteleliitto
Karjalainen Nuorisoliitto
Maailman musiikin keskus - Global Music Centre

Nuorisoseurat
Pelimannikilta

Perinnearkku
Pro Kaustinen
Rahvaanmusiikin kerho
Suomalaisen Kansantanssin Ystävät

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomen etnomusikologinen seura - SES
Suomen Kansanmusiikkiliitto
Työväen Sivistysliitto

 

 

3. Hallinto ja toimihenkilöt

Toiminnanjohtajana ja hallituksen sihteerinä toimi Riitta-Liisa Joutsenlahti. Hallitus kokoontui Helsingissä kuudesti vuonna 2013: 22.2., 15.3., 11.4., 30.5., 19.9. sekä 27.11.. Edistämiskeskuksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 11.4. Karjalatalossa Helsingissä ja syyskokous 27.11. Karjalatalolla Helsingissä.

 

Vuoden 2013 hallitus

Risto Kupari, puheenjohtaja

Heidi Palmu, Finlands svenska folkdansring

Matti Hakamäki, Kansanmusiikki-instituutti, Pro Kaustinen

Niklas Nyqvist, Finlands svenska spelmansförbund, SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut

Paula Susitaival, Perinnearkku, Rahvaan musiikin kerho

Hilkka Toivonen-Alastalo, Karjalainen Nuorisoliitto

Antti Koiranen, Suomen Kansanmusiikkiliitto

Hannu Nipuli, Suomen Nuorisoseurat

Lari Aaltonen, Maailman musiikin keskus

 

Syyskokouksessa valittiin seuraava hallitus vuodelle 2014:

Risto Kupari, puheenjohtaja

Riitta Kangas, Suomalaisen Kansantanssin Ystävät, Kansantanssinuorten Liitto

Matti Hakamäki, Kansanmusiikki-instituutti, Pro Kaustinen

Niklas Nyqvist, Finlands svenska spelmansförbund, SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut

Mikael Mattila, Perinnearkku, Rahvaan musiikin kerho

Hilkka Toivonen-Alastalo, Karjalainen Nuorisoliitto

Antti Koiranen, Suomen Kansanmusiikkiliitto

Hannu Nipuli, Suomen Nuorisoseurat

Lari Aaltonen, Maailman musiikin keskus

 

 

Varapuheenjohtajana toimi Hilkka Toivonen-Alastalo. Työvaliokuntia ei nimetty vuonna 2013. Hallituksen sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Riitta-Liisa Joutsenlahti.

Kansanmusiikki- ja kansantanssiportaalin ylläpitäjänä ja pääkäyttäjänä toimi toiminnanjohtaja Riitta-Liisa Joutsenlahti ja toiminnanjohtajan sairaslomasijaisena päivittäjänä Alma Joutsenlahti.

Toimistotilat on yhteistoimistossa Suomen Kansanmusiikkiliiton ja Kanteleliiton kanssa. Osoite Hämeentie 34 D, 00530 Helsinki. Kirjanpidon ja taloushallinnon hoitaa ostopalveluna Tilitoimisto Leerma. Portaalin ylläpitäjänä toimii Aucor oy.

 

Kansanmusiikin ja –tanssin edistämiskeskus on jäsenenä Suomen Musiikkineuvostossa ja haki jäsenyyttä Pohjoismaiseen kansanmusiikkikomiteaan.

 

 

4. Toimikuntien työskentely

Toimintavuoden 2012 aikana Edistämiskeskuksen alaisuudessa ovat olleet nimettyinä seuraavat toimikunnat:

* Kanteleteeman 2012-2013 työryhmään kuuluivat: Anne-Mari Kivimäki, Antti Savilampi, Reetta-Kaisa Iles, Juulia Salonen, Päivi Järvinen, Matleena Huovinen, Pekka Huttu-Hiltunen, Pekka Lovikka, Riitta Huttunen, Risto Blomster, Sirkka Halonen ja Vilma Timonen. 

* Rajatapausteeman 2013-2014 työryhmään kuuluivat Risto Blomster, Reetta-Kaisa Iles, Risto Kupari, Elina Seye, Päivi Ylönen-Viiri sekä Riitta-Liisa Joutsenlahti

*Folklore Suomi Finlandin ja Kansanmusiikin ja –tanssin Edistämiskeskuksen yhdistymistä suunnittelevaan työryhmään kuuluvat Risto Kupari ja Riitta-Liisa Joutsenlahti KEK:n edustajina ja Esa Vilhonen sekä Teija Nikkari (31.10. asti) ja Riia Niemelä (15.12. alk.)  Folklore Suomi Finlandista.

 

 

 

5. Koulutus - ja seminaaritoiminta

Edistämiskeskus järjesti Folklore Suomi Finlandin, Pispalan Sottiisin ja Kansalaisfoorumin kanssa 11.1.2013 Folkforum-seminaarin sekä uutena ajankohtaisiin asioihin paneutuvan Talviseminaarin Turussa.  Folkfoorumiin osallistui yhteensä 40 osallistujaa ja Talviseminaariin 43.

Talviseminaari oli suunnattu kansanmusiikin ja kansantanssin ammattilaisille ja alustajina toimivat:

- Sirpa Lahti: Verkostomarkkinointi
- Lottaliina Lehtinen: Rajat ja rajatapaukset muusikkosopimuksissa

Folkforumissa käsiteltiin uutta yleisteemaa Rajatapaus, alustajina toimivat:

- Lassi Saressalo: Kuntarajat ja identiteetit

- Timo Rautiainen: Musiikkigenren rajoja ylittävä muusikko, musiikkigenren rajooja ylittävä musiikki

- Marjo Kuusela: Tanssin rajat(-tomuus)
- Puhti duo : Rajatapaus-teeman käsittely

Syyskokouksen yhteydessä käsiteltiin kattojärjestöjen yhdistymistä.

 

VISIO2025 seminaarien sarja

Joulukuussa 13.-14. päivä järjestettiin VISIO2025 seminaari yhteistyössä Kansanmusiikki-instituutin ja Suomen Kansanmusiikkiliiton kanssa Kaustisella. Seminaarityöskentelyä jatketaan vuonna 2014, lisäksi alan väkeä keskustelutetaan mm. facebookissa ryhmässä Kansantanssi ja kansanmusiikki 2025.

 

 

 

6. Tapahtumat ja projektit

 

6.1. Folklandia-risteily 11.-12.1.2013

Edistämiskeskus oli mukana Folklandia-risteilyn suunnittelussa ja toteutuksessa yhtenä taustajärjestäjänä tuoden uutta alan yleisteemaa esille. Risteilyllä avattiin uusi Rajatapaus -teemavuosi näyttävästi, se on myös risteilyn ohjelmallinen pääteema. Vuoden Wäinö tunnustus myönnettiin risteilyllä Arja Kastiselle.

 

6.2. Kansanmusiikin Isompi Ilta Musiikkitalossa

Kansanmusiikin Isompi Ilta ei toteutunut vuonna 2013

 

6.6. Suomalaisen musiikin päivä 8.12.

Edistämiskeskus ei järjestänyt erillistä ohjelmaa Suomalaisen musiikin päivänä 2013. Sen sijaan asiasta tiedotettiin  kenttää ja kehotettiin osallistumaan mahdollisimman monipuolisesti.

 

 

 

7. Teemat

Vuosien 2012-2013 teema Kantele palaa! jälkimmäisen vuoden merkittävin tapahtuma oli Kanteleliiton järjestämä kansainvälisen kanteleyhtyekilpailun Tampereella 24.-26.5.2013. Kilpailut ollivat avoimet kansalaisuudesta riippumatta kaikille kanteleyhtyeille. Mukana oli ennätykselliset 80 yhtyettä. Kilpailut järjestettiin sarjoittain yhtyeen koon, soittajien iän ja koulutuksen sekä soitettavan ohjelmiston mukaan.Työryhmä, johon kuuluvat Arja Kastinen, Anna-Liisa Tenhunen sekä Rauno Nieminen, julkaisivat tutkimuksen ”Kizavirzi” karjalaisista kanteleensoittajista ja heidän musiikistaan. Lisäksi kantele nostettiin teemana teeman jälkimmäisenä vuonna monella tavalla esille alan lehdissä, koulutuksessa ja tapahtumissa..

Kantelekursseja tarjottiin eri puolilla Suomea vuoden aikana. Kanteletta voi opetella soittamaan esimerkiksi Ilomantsin ja Lahden kanteleleireillä kesäkuun alussa, Sommelon kansainvälisellä kanteleleirillä kesä-heinäkuun vaihteessa, Hirvilahden musiikkileirillä heinäkuussa, Vieremän kanteleleirillä heinäkuussa sekä joulun välipäivinä Oriveden kansanmusiikkikursseilla. Jatkuvaa kanteleenopetusta annettiin kaiken ikäisille Käpylän musiikkiopiston kansanmusiikkiosastolla Helsingissä.

Vuosien 2013-2014 Rajatapaus-teema näkyi lukuisin eri tavoin vuoden aikana järjestettävissä kansanmusiikin ja –tanssin tapahtumissa. Teema käsiteltiin monipuolisesti lähestyen Rajatapausta erilaisista näkökulmista sekä musiikin, tanssin että keskustelun keinoin.

 

 

 

8. Tiedotustoiminta

Alan tärkein tiedotuskanava on KEK:n ylläpitämä portaali www.kansanmusiikki.fi. Portaalin lisäksi jäsenjärjestöjen julkaisut ovat tärkeitä tiedotuskanavia. Niitä ovat Nuorisoseura-lehti, Kansanmusiikki, Kantele-lehti, Kantele.net, Folkdansaren, Fiolen Min, Tanhuviesti, jäsenjärjestöjen  tiedotteet ja sosiaalisen median kanavat sekä

kotisivut. KEK:ssä on panostettu näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa, erityisesti Facebookissa ja vuoden lopulla otettiin myös Twitter-tili käyttöön.

KEK:n toiminnanjohtaja toimii portaalin Kansanmusiikki.fi päätoimittajana ja ylläpitäjänä sekä Kansanmusiikki-lehden toimituskunnassa.

 

 

8.1. Kansanmusiikki- ja –tanssiportaali

 

Kansanmusiikki.fi -portaalin käyttöaste on kasvanut. Vuonna 2013 on luotu 67 uutta toimijaprofiilia. Suomalainen media ja kansainvälinen media seuraa aktiivisesti portaalissa julkaistuja uutistiedotteita. Sivustolla julkaistaan laajinta valtakunnallista tapahtumakalenteria.

 

Portaalin tapahtumakalenterin päivitysoikeuksia on jaettu Suomen Kansanmusiikkiliiton Pauliina Pajalalle, Suomen Nuorisoseurojen Jussi Kaijankankaalle, Kansanmusiikki-lehden päätoimittaja Sauli Heikkilälle, Kantele-lehden päätoimittaja Jimmy Träskelinille sekä Kamulaari.fi:n Anne-Mari Hakamäelle.

 

Kansanmusiikki- ja tanssiportaaliin on haettu rahoitusta, jotta ylläpitoon saataisiin lisää resursseja ja käytettävyyttä voitaisiin kehittää ja portaalista tehdä nettilehtimäisempi julkaisu. Vuonna 2013 ole saatu rahoituksia.

 

Sosiaalisen median linkittämistä parannettiin myös.

 

 

8.2. Kirjajulkaisut Suomen Kansan Oudot Tanssit ja Kansanmusiikkipedagogiikka-kirja

Petri Hopun toimittama Suomen Kansan Oudot Tanssit –kirjan ensimmäisen painos on loppu ja tekijän kanssa on sovittu toisen painoksen julkaisemisesta nettijulkaisuna. Kirjan nettijulkaisu tullaan siirtämään seuraavalle vuodelle.

Kansanmusiikkipedagogiikka kirjaan on haettu rahoitusta, toistaiseksi saamatta. Kirja on tarkoitus julkaista yhteistyössä Kansanmusiikki-instituutin ja Sibelius-Akatemian kanssa.

 

 

 

9. Soitinpankki

Kordelinin rahaston apurahalla hankittiin edistämiskeskuksen soitinpankkiin ensimmäiset soittimet vuonna 2006, vuonna 2007 hankittiin soitinkoteloita ja vuonna 2008 luonnonäänihuiluja. Soitinpankissa on nyt djembejä, kymmenkielisiä kanteleita, jouhikoita ja luonnonäänihuiluja. Soitinpankin sijoituspaikka on Käpylän musiikkiopiston Kansanmusiikkilinja Karjalatalolla Helsingissä, jossa soittimet ovat myös käytössä. Soittimia voidaan antaa lainaksi

lyhytaikaiseen kurssikäyttöön niitä tarvitseville. Soitinpankkia täydennetään tarpeen mukaan.10. Musiikin muisti osa 3, Vähemmistöjemme lauluja 


Kansanmusiikin ja –tanssin edistämiskeskus julkaisee www.kansanmusiikki.fi -portaalissa Musiikin muisti –videosarjaa yhteistyössä Illume Oy:n, Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston sekä SLS/Finland svenska folkmusikinstitutin kanssa. Musiikin muisti 3 tulee sisältämään Suomessa asuvien vähemmistökulttuurien musiikkia. Toteuttava työryhmä: ohjaus Mirja Metsola, apulaisohjaaja Kalle Sipilä, käsikirjoitus Heikki Laitinen, kuvaus Timo Peltonen, valaisu Toivo Peltonen, äänitys ja miksaus Anders Pohjola, leikkaus Timo Peltola, värimäärittely Pentti Kakkori, tuottaja Pertti Veijalainen. Hanke on saanut rahoitusta mm. Svenska Kulturfondenilta (30 000€) ja Fredrik Pacius fondenilta (15 000€).

 

  

11. Talous

Taloudesta tarkemmin erillisessä tilinpäätöksessä.